Powstanie program finansujący budowę instalacji fotowoltaicznych dla spółdzielni?

NFOŚiGW zapowiada utworzenie programu, w ramach którego spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły korzystać z dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznych.

Prowadzony kilka lat temu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program „Prosument” spowodował, że powstałe wówczas instalacje fotowoltaiczne są największymi w Polsce inwestycjami zrealizowanymi przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach programu oferowane były dotacje oraz preferencyjne pożyczki. Z tych środków sfinansowano m.in. budowę największej miejskiej elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachach kilkudziesięciu bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Program „Mój Prąd”, który obecnie prowadzi NFOŚiGW, oferuje dofinasowania na instalacje fotowoltaiczne, jednak korzystać z nich mogą jedynie właściciele domów jednorodzinnych. 9 października Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW, poinformował, że trwają prace nad komercyjnym instrumentem finansowym, dzięki któremu spółdzielnie mieszkaniowe zyskać mają wsparcie w zakresie montażu dachowych instalacji fotowoltaicznych. – Blokowiska to jest genialne miejsce na fotowoltaikę – powiedział szef NFOŚiGW, jednocześnie podkreślając, że instalacje uniezależnią spółdzielnie od wahań rynkowych cen energii, a po spłaceniu zobowiązań kredytowych wpłyną na znaczące obniżki rachunków.

fot: SM Wrocław