Prace nad zmianami w ustawie Prawo ochrony środowiska

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że komisje ds. gospodarki i rozwoju oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa rozpoczęły prace nad zmianami w ustawie o prawie ochrony środowiska. Nowelizacja  wprowadza m.in. uprawnienia kontrolne dla inspekcji handlowej, która zyska możliwość przeprowadzenia badań zgodności kotłów na paliwa stałe ze standardami emisyjnymi.

Minister Jadwiga Emilewicz wierzy w unormowanie rynku i wyeliminowanie piecy wysokoemisyjnych ze wszystkich budynków i gospodarstw domowych. Według dostępnych danych na polski rynek co roku trafia około 200-250 tys. kotłów na paliwa stałe, a w sprzedaży dostępne są urządzenia niespełniające wymogów.

Fotowoltaika od Columbus Energy

 Poprawa jakości powietrza

 Ministerstwo kładzie nacisk na uszczelnienie systemu kontroli w celu ograniczenia  nieuczciwej konkurencji, która reklamuje urządzenia wysokoemisyjne jako niskoemisyjne, posługuje się sfałszowanymi świadectwami jakości kotłów lub sprzedaje kotły bezklasowe pod zmienionymi nazwami. MPiT zaznacza, że regulacje pozwolą na ograniczenie importu z krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA kotłów, które nie spełniają polskich wymogów.

Oczekiwanym przez nas skutkiem jest realne uszczelnienie obrotu kotłami poza standardowymi. Mamy nadzieję, że ten rynek będzie na tyle unormowany, że wyeliminujemy z niego skutecznie tak zwane kopciuchy, czyli te bezklasowe kotły, w których można palić nie tylko słabej jakości paliwem, ale także tym, co paliwem nie jest – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Źródło: portalsamorzadowy.pl