Skażenie powietrza w Skawinie. Powołany został sztab kryzysowy

W ostatnich dniach w Skawinie zanotowano wysokie stężenie lotnych związków organicznych w okolicy byłej Huty Aluminium. Burmistrz miasta domaga się natychmiastowej reakcji rządu i władz województwa w związku z zanieczyszczonym powietrzem wokół zakładów przemysłowych.

Od czerwca tego roku skawiński urząd odnotowuje wysokie stężenia zawartości związków organicznych (LZO) przekraczające możliwości pomiarowe stacji monitorującej tj. 30000 [ppb] oraz wysoki poziom stężeń formaldehydu, w godzinach wieczornych i nocnych. Kolejne wysokie stężenia miały miejsce w tym tygodniu, o czym poinformował władze miasta Skawiński Alarm Smogowy (SAS), którzy zażądał natychmiastowej reakcji władz.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wyniki nie mieściły się w skali – powiedział burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko. Sytuację bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jednak SAS domaga się większego zaangażowania urzędników, transparentnych informacji na temat stanu powietrza. 

Burmistrz zapewnia, że poinformował Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe, które są odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń na emisje pyłów i gazów o uwzględnienie odczytów ze stacji pomiarowej przy analizie wpływu emisji z zakładów ubiegających się o zmianę lub wydanie decyzji w tej sprawie. Nie mam nic przeciwko zakładom, ale liczę na kontrolę i sprawdzenie, czy nie emitują więcej substancji niż mają w pozwoleniach – mówi Rzepisko.

Źródło: wiadomosci.wp.pl