Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Projekt Baltica wchodzi w kolejną fazę. PGE i Ørsted podpisały umowę na transport i instalację morskich stacji transformatorowych.

Projekt Baltica wchodzi w kolejną fazę. PGE i Ørsted podpisały umowę na transport i instalację morskich stacji transformatorowych.

Grupa PGE i Ørsted wybrały dostawcę, który przetransportuje na obszar przyszłej farmy i zainstaluje tam morskie stacje elektroenergetyczne dla projektu Baltica 2. To jeden z dwóch etapów budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

Reklama

Jakie plany projektu Baltica?

Dostawca to wyłoniona w przetargu firma Seaway7 – światowy lider w realizacji projektów związanych z morską energetyką wiatrową. Do transportu i instalacji morskich stacji firma wykorzysta zarówno statki dźwigowe, jak i transportowe. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 2026 rok. Cztery morskie stacje transformatorowe zaprojektuje, wybuduje i uruchomi konsorcjum Semco/PTSC.

PGE i Ørsted mają zakontraktowane już wszystkie niezbędne komponenty dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, a także podpisane wszystkie umowy dotyczące ich instalacji. Partnerzy wybrali też generalnego wykonawcę lądowej infrastruktury przyłączeniowej. Posiadają już wszystkie niezbędne pozwolenia budowlane. Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem budowy będzie podjęcie przez inwestorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID).

Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 – etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. PGE i Ørsted planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku. Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, która znacząco przyczyni się do transformacji polskiej energetyki, dostarczając zieloną energię dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

Jaki jest potencjał bałtyckich farm wiatrowych?

Według harmonogramu pierwsza produkcja energii elektrycznej z farm Baltica przewidziana jest na rok 2026. Zgodnie z założeniami PEP2040, moc zainstalowana w bałtyckim offshore ma sięgnąć do 11 GW do 2040 roku, jednak Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w swoich analizach zwiększyło potencjał energetyczny dla całej inwestycji. 

Obecnie potencjał morskich farm wiatrowych w Polsce to nawet 33 GW. Jeśli szacunki okażą się trafne, morska energetyka wiatrowa mogłaby zaspokajać nawet 57% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. 

Oznacza to ogromną szansę dla polskiej gospodarki. Inwestycja Baltica przycyzni się stworzenia ponad 100 tys. miejsc pracy oraz 178 mld PLN wartości dodanej brutto w fazie rozwoju. W fazie operacyjnej każdego roku farmy wiatrowe mogłyby generować nawet 46 mld PLN rocznie. Natomiast szacunkowy koszt wybudowania 1 GW mocy w morskich farmach wiatrowych to ok. 13-15 mld zł. 

Źródła: gkpge.pl 

Fot: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.