Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne zapewni ochronę praw konsumenta

prawo energetyczne

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne zapewni ochronę praw konsumenta

24 listopada 2020 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Nowe przepisy zostaną dostosowane do unijnych dyrektyw. Ich celem jest wzmocnienie pozycji konsumentów oraz ochrona odbiorców na rynku energii i paliw gazowych. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Projekt nowelizacji zakazuje sprzedaży akwizycyjnej

W projekcie nowelizacji zawarto rozwiązanie, które zakazuje sprzedawcom energii i gazu sprzedaży akwizycyjnej, czyli odbywającej się w miejscu zamieszkania potencjalnego klienta. Przepis ma na celu ochronę głównie starszych osób (konsumentów 65+), przed nieuczciwymi praktykami wprowadzającymi w błąd, których skutkiem będzie zawarcie umowy na niekorzystnych dla nich warunkach. 

Nieprawidłowości obserwowane w ostatnich latach w sprzedaży door-to-door [akwizycyjnej – przyp.red.] stanowiły bardzo poważny problem rynkowy, dotykający głównie najsłabszych uczestników rynku, czyli seniorów – komentuje prezes Federacji Konsumentów Kamil Pluskwa-Dąbrowski, i dodaje: –  Zakaz sprzedaży energii i gazu w tym trybie postulowaliśmy już od pewnego czasu, gdyż naszym zdaniem wyeliminowanie szkodliwych praktyk w drodze regulacji lub kontroli nie jest możliwe – nieuczciwe podmioty, jak przysłowiowe komety pojawiały się na rynku i znikały, zanim dosięgły ich działania regulatora, pozostawiając za sobą tysiące oszukanych klientów.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Umowy na odległość nadal są możliwe

Zakaz zawierania przez sprzedawców umów poza lokalem przedsiębiorstwa nie jest równoznaczny z zakazem zawarcia umowy na odległość, czy w punkcie sprzedaży. Nadal możliwe będzie zawieranie umów przez telefon, czy w jednostce przedsiębiorstwa, umiejscowionej np. w galerii handlowej. 

Zmiana zasad pracy Koordynatora ds. negocjacji

Nowelizacja zmienia również zasady pracy zespołu Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, aby arbitraż w pozasądowych sporach konsumenckich z przedsiębiorstwami energetycznymi przebiegał sprawniej.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Do tej pory Koordynator mógł rozstrzygać spory jedynie jednoosobowo. Po wprowadzeniu nowych przepisów, zespół obsługujący Koordynatora będzie mógł prowadzić postępowania w zakresie rozstrzygania tych sporów. W efekcie, cały proces będzie przebiegał szybciej. 

Zbiór Praw Konsumenta będzie dostępny publicznie

Nowe przepisy nakładają na sprzedawców energii i paliw gazowych obowiązek zapewnienia publicznego dostępu do Zbioru Praw Konsumenta z aktualnym stanem prawnym. Pozwoli to konsumentom dobrze zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami, co przełoży się na pogłębienie świadomości odbiorców i dostęp do zawsze aktualnych informacji. 

– Bardziej świadomy odbiorca, to lepsze wybory ofert na rynku energii i paliw gazowych i mniej sytuacji wymagających arbitrażu konsumenckiego zauważa Kamil Pluskwa-Dąbrowski i dodaje: Edukacja i informacja konsumencka są nadal niezwykle potrzebne, aby rynek funkcjonował w uczciwy i zgodny z prawem sposób.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.