Przełowienie doprowadzi do katastrofy ekologicznej. Zagrożone ekosystemy mórz i oceanów

Przyrodnik Sir David Attenborough ostrzega, że światowe zasoby wody stoją przed największym zagrożeniem historii. Masowe rybołówstwo przemysłowe zagraża całemu ekosystemowi. Owoce morza są kluczowym źródłem białka dla ludzi na całym świecie, ale prawie 90% światowych zasobów ryb morskich jest obecnie w pełni eksploatowane, nadmiernie eksploatowane lub uszczuplone, alarmuje Friends of Ocean Action, grupa ponad 50 światowych liderów, zwołana przez Światowe Forum Ekonomiczne i Światowy Instytut Zasobów.

Degradacja ekosystemów mórz i oceanów

Według WWF jest to przyczyna degradacji ekosystemów, która wpływa na wielkość pozostawionych ryb, ich reprodukcję oraz tempo dojrzewania. Gdy zbyt wiele ryb jest usuwanych z jednego konkretnego miejsca, wynikająca z tego nierównowaga może zabić inne organizmy morskie, w tym żółwie morskie i koralowce. Pod uwagę należy wziąć również aspekt ekonomiczny – wiele przedsiębiorstw i miejsc pracy zależy od przemysłu rybnego. Gdy zagrożone są ryby, zagrożone są również zależne od nich gospodarki przybrzeżne.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Dodatkowym utrudnieniem są nielegalne i nieuregulowane praktyki, które trudno monitorować. Według Friends of Ocean Action jedna na trzy złowionych ryby nigdy nie trafia do konsumentów.

New Economics Foundation

Według raportu Fundacji Nowej Gospodarki (New Economics Foundation), w którym sklasyfikowano kraje przekraczające całkowite dopuszczalne połowy (TAC) dla komercyjnych zasobów rybnych, Szwecja jest najgorszym sprawcą przełowienia w północno-wschodnim Atlantyku. W 2019 r. Szwecja przekroczyła swoje TAC o ponad 50%. Zjednoczone Królestwo i Irlandia zajęły drugie i trzecie miejsce.

Technologia ratująca oceany

Technologia mogłaby pomóc w rozwiązaniu tego procederu, umożliwiając lepsze monitorowanie i pomiary. Naukowcy zajmujący się danymi z projektu National Geographic Pristine Seas wykorzystywali satelity do śledzenia statków morskich z kosmosu. Na tej podstawie stwierdzili, że ponad 55 % powierzchni oceanu jest wykorzystywane do połowów przemysłowych, czyli ponad czterokrotnie więcej niż obszar lądowy objęty rolnictwem.