Przywróćmy tradycyjne sady

Trwają już zapisy do trzeciej edycji konkursu plastycznego „Świat oczami młodych”. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”. Zwycięskie prace zostaną wykorzystane na znaczkach pocztowych. Organizatorami konkursu są Poczta Polska i Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Zgłoszenia można składać do 19 marca. W konkursie mogą wziąć udział szkoły oraz domy kultury. Termin nadsyłania prac plastycznych to 14 marca. Łączna pula nagród wynosi 10 tys. złotych. Zostanie ona rozdysponowania między trzech laureatów i 10 wyróżnionych. Jesienią zwycięskie prace zostaną wydane na znaczkach pocztowych w serii „Świat oczami młodych” w nakładzie 100 tysięcy sztuk walorów filatelistycznych. Będzie je można kupić w placówkach pocztowych oraz w internetowym sklepie filatelistycznym Poczty Polskiej. Na znaczkach znajdą się nazwiska autorów prac oraz nazwy ich szkół lub domów kultury.

– Dwie poprzednie edycje konkursu udowodniły, jak wielu zdolnych, młodych artystów mamy w Polsce. Tym razem zwracamy się do nich z prośbą o pomoc w pokazaniu, jak ważne jest ratowanie starych odmian drzew owocowych i że zachowanie rodzimej różnorodności biologicznej, tak jak i ochrona kulturowych tradycji lokalnych, mają głęboki sens i mogą służyć zachowaniu tożsamości w zglobalizowanym świecie, a każdy z nas może mieć w tym swój udział, pielęgnując tradycyjną jabłonkę czy gruszę. Z niecierpliwością czekamy na ich prace – mówi Radosław Żuk, prezes Fundacji BOŚ.

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, a także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Rejestracja zgłoszeń odbywa się na stronie www.oczamimlodych.pl. Na stronie internetowej konkursu można znaleźć materiały pomocne w organizacji konkursu i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych. Praca konkursowa ma być ilustracją o wymiarze 25 cm x 18,5 cm (orientacja pozioma) do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”. Praca ma być wykonana ręcznie, dowolną techniką, które nie jest przestrzenna np. farbami, kredkami, flamastrami, ołówkiem itp. Na stronie internetowej konkursu www.oczamimlodych.pl znajduje się szablon pracy konkursowej oraz szczegółowe informacje, jak należy przygotować pracę, a także porady i wskazówki.