Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

PSE wypłaci rekompensaty właścicielom fotowoltaiki. Powodem wyłączenia elektrowni słonecznych w kwietniu

PSE wypłaci rekompensaty właścicielom fotowoltaiki. Powodem wyłączenia elektrowni słonecznych w kwietniu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne 23 i 30 kwietnia 2023 roku zaleciły redukcję mocy elektrowni fotowoltaicznych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Od razu pojawiło się pytanie, co z właścicielami instalacji PV? Odpowiedź dostaliśmy wczoraj. PSE ogłosiło w oficjalnym komunikacie, że wszyscy, którzy zrealizowali nakazy, mają prawo do rekompensaty finansowej. Jaka ją otrzymać?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Jak uzyskać rekompensatę od PSE za ograniczenie pracy fotowoltaiki?

Właściciele instalacji PV, którzy  chcą otrzymać rekompensatę, muszą złożyć do PSE S.A. wniosek o jej wypłatę. Dokładny wzór pisemnego podania w tej sprawie można pobrać na stronie internetowej pse.pl. W przypadku, gdy ograniczeniu podlegała więcej niż jedna Instalacja PV należąca do danego właściciela, wniosek o rekompensatę należy złożyć odrębnie dla każdej nich.

Ponadto spółka zastrzega, że dokument powinien zostać przekazany w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .xls, „opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy”. Operator dopuszcza także złożenie wniosku pisemnie. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Do kiedy można złożyć pismo? PSE informuje, że wniosek o rekompensatę należy złożyć nie później niż w terminie do 23 czerwca 2023 roku.

Ile wyniesie rekompensata?

Po otrzymaniu wniosku, PSE S.A. zdecydują  jaka rekompensata przysługuje właścicielowi fotowoltaiki i prześlą na adres mailowy osoby reprezentującej wnioskodawcę konkretną informację o należnej kwocie.

Kiedy rekompensata zostanie wypłacona? Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia faktury, na podstawie której PSE w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku, przeleje na konto wnioskodawcy rekompensatę.

PSE w kwietniu odłączył od sieci panele fotowoltaiczne

23 i i 30 kwietnia 2023 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłosiły tzw. zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, aby móc wydać dyspozycję odłączenia części elektrowni przyłączonych do średniego napięcia. 

Powodem tej decyzji była nadwyżka wytworzona przez źródła fotowoltaiczne w ostatnie słoneczne dni. Oprócz tego, dużo energii wytworzyły również farmy wiatrowe. PSE zredukowała moc elektrowni słonecznych o  2,2 GW.

– 23 kwietnia 2023 r. w systemie elektroenergetycznym występuje nadwyżka podaży energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania. Jej przyczyną jest wysoka produkcja energii przez źródła OZE w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię ze względu na dzień wolny od pracy – napisano w kwietniowym komunikacie Polskich Sieci elektroenergetycznych.

Źródło: pse.pl

Fot: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.