Raport Tauron Dystrybucja za III kwartał 2019 roku

Nowe zasady przyłączania i obsługi mikroinstalacji, a także wynik przyłączeń nowych mikroinstalacji porównywalny do poprzedniego kwartału – Tauron ma powody do radości. 

Dla Tauron Dystrybucja rekordowym okresem był II kwartał 2019 roku. Wtedy spółka wybudowała 6200 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 46,152 MW. Dodatkowo przyłączono dwie hydroelektrownie o łącznej mocy 47 kW oraz jedną mikroelektrownię wiatrową, której moc wynosi 4 kW. Warto zauważyć, że na początku tego roku Tauron uruchomił tylko 2449 instalacji, których łączna moc wyniosła 16,63 MW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W III kwartale 2019 Tauron oddał do użytku 5851 wyłącznie instalacji PV o łącznej mocy 42,675 MW. Razem z resztą tegorocznych urządzeń wynik spółki wynosi 14 506 wszystkich mikroinstalacji o łącznej mocy 102,2 MW. W sumie na całkowity portfel mikroinstalacji składa się 31,4 tysiąca urządzeń o mocy 206,65 MW.

NC RfG – nowość u Tauronu

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Tauron Dystrybucja wprowadza nowe zasady przyłączania instalacji oraz ich obsługi. Wynikają one z wprowadzenia unijnych kodeksów sieciowych – NC RfG. Na ich podstawie Urząd Regulacji Energetyki wprowadził nowe wymogi do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD).

Według nowej wersji IRiESD operatorzy sieci dystrybucyjnej będą mogli przyłączać mikroinstalcaje o mocy do 3,68 kW albo jedno- albo trójfazowo, ale większe już tylko przez falowniki trójfazowe. Inną nowością jest możliwość regulowania biernej mocy według zadanej charakterystyki, automatycznej redukcji mocy czynnej przy częstotliwości w sieci powyżej 50,2 Hz. Dodatkowo OSD będą mogli regulować moc, a w przypadku instalacji powyżej 10 kW, otrzymać prawo do sterowania mocą czynną, a nawet odłączenia mikroinstalacji.