Redukcja produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce w maju tego roku

W maju tego roku produkcja energii elektrycznej wyniosła w Polsce niemalże 13 TWh i była o 4% niższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Zapotrzebowanie było jednak takie samo. Źródła odnawialne wygenerowały sporo mniej energii – aż o 24% mniej niż w kwietniu 2018 roku.

Jak informuje Agencja Rynku Energii (ARE), saldo transgranicznej wymiany energetycznej było równe 865 GWh.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak podaje ARE, w maju 2018 roku (w porównaniu z majem 2017 roku) o 3% spadła produkcja prądu z węgla kamiennego i wyniosła 6,2 TWh. Węgiel brunatny spadł o blisko 10% – do niecałych 4 TWh. Z OZE pochodziło 1,7 TWh – o 11% mniej niż rok wcześniej. Jedynie elektrownie gazowe odnotowały wzrost produkcji  – 913 GWh, czyli o 42% więcej.

Jak porównamy te dane do kwietnia 2018 roku, to widzimy, że produkcja OZE spadła o 24%. W związku z tym udział energetyki odnawialnej w miksie spadł do 12,2% (z 16% w kwietniu). Największy udział miały elektrownie wiatrowe, a najmniejszy instalacje fotowoltaiczne.

Największy spadek dotknął elektrowni wiatrowych – aż 36%. Spowodowane było to niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, jak podaje ARE.