Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rodzice dla Klimatu. Podpisz petycję, walcz o środowisko

susza

Rodzice dla Klimatu. Podpisz petycję, walcz o środowisko

Rodzice dla Klimatu przygotowali petycję, w której piszą o tym, że nie zgadzają się na „dochodzenie do neutralności w swoim tempie” i wzywają rządzących do zwiększenia działań na rzecz ratowania środowiska. Petycję można podpisać do 10 czerwca, potem zostanie wręczona premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. 

Reklama

W dniach 18-19 czerwca odbędą się unijne negocjacje w sprawach klimatu, na których będzie też premier Morawiecki. Publikujemy całą treść petycji, można ją podpisać na stronie www.avaaz.org:

„Szanowny Panie Premierze,

Jesteśmy rodzicami, dla których największą troską jest przyszłość i dobro naszych dzieci. Niestety dziś, razem z miłością i oddaniem, przekazujemy naszym dzieciom świat, który stoi na krawędzi przetrwania z powodu postępującego kryzysu klimatycznego, a ich przyszłość i przyszłość kolejnych pokoleń staje pod ogromnym znakiem zapytania. Z perspektywy nas – rodziców, jest to niezwykle bolesna wizja.

Dlatego też z ogromnym rozczarowaniem i sprzeciwem przyjęliśmy Pana stanowisko w sprawie zwolnienia Polski z celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Uważamy, że jest to szkodliwa decyzja, której skutki będą miały wpływ na wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego i której konsekwencje w największym stopniu poniosą nasze dzieci.

Katastrofa klimatyczna dzieje się już na naszych oczach: fale upałów i pogłębiające się susze, niedobory wody, wzrost cen żywności, anomalie pogodowe i problemy zanieczyszczonego powietrza – co roku pochłaniają dziesiątki tysięcy ofiar w samej Polsce. Naukowcy w Polsce i na całym świecie biją na alarm – jeśli nie powstrzymamy emisji gazów cieplarnianych i nie zatrzymamy wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, grożą nam niespotykane dotąd kryzysy światowe: utrudniony dostęp do wody pitnej, masowe wymieranie gatunków, załamanie rolnictwa i rybołówstwa, ogromne migracje ludności, konflikty zbrojne i polityczne.

Znajdujemy się w punkcie zwrotnym w dziejach świata, gdy każda kolejna tona emitowanego dwutlenku węgla przybliża nas do osiągnięcia momentu krytycznego, po którego przekroczeniu nasza cywilizacja, a z nią nasze dzieci i kolejne pokolenia, straci szansę przetrwania. I każda minuta politycznej bezczynności nieuchronnie kieruje nas ku takim scenariuszom. Dlatego to właśnie na rządach – jako reprezentantach społeczeństwa i ośrodkach decyzyjnych

powinna spoczywać odpowiedzialność za losy naszej planety, naszego kraju i naszych dzieci. I tylko przez współdziałanie państw i społeczeństw, przede wszystkim na szczeblach decyzyjnych, możemy podjąć skuteczne działania w celu eliminacji paliw kopalnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu, energetyki, przemysłu czy rolnictwa.

Apelujemy zatem do polskiego rządu o racjonalne wykorzystanie dostępnej wiedzy naukowej i podejmowanie decyzji w zgodzie z wolą większości opinii społecznej, oczekującej przyjęcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Apelujemy o priorytetowe potraktowanie życia przyszłych pokoleń, które dla nas, rodziców, ma pierwszeństwo przed doraźnymi interesami gospodarczo-politycznymi, w szczególności związanymi z przemysłem węglowym, energetycznym czy naftowym. Apelujemy o to, aby Polska, jej obywatelki i obywatele, zostali aktywnie włączeni w proces transformacji gospodarczo-społecznej, jaki za sprawą Nowego Zielonego Ładu będzie miał miejsce w całej Unii Europejskiej, a z którego przez krótkowzroczność i bieżące interesy polskiego rządu możemy zostać wykluczeni.

Nie zgadzamy się na „rabaty” czy „dochodzenie do neutralności w swoim tempie” – klimat nie jest bankiem, który może udzielać promocji czy wydłużać termin spłaty kredytu, a Polska nie jest samotną wyspą, lecz równoprawnym państwem członkowskim Unii Europejskiej, który tak jak wszystkie pozostałe kraje pragnie być częścią napędową zmian w celu powstrzymania postępującej katastrofy klimatycznej – nie zaś ich hamulcem. Stanowisko to podzielamy niezależnie od światopoglądu i sympatii politycznych.

Nie ma innej drogi jak konsekwentne odchodzenie od gospodarki opartej na paliwach kopalnych, nie ma taryf ulgowych – każdy odpowiedzialny rząd powinien potraktować ten cel priorytetowo. Nasze dzieci, które tysiącami uczestniczyły w strajkach klimatycznych i na co dzień organizują działania na rzecz klimatu, udowodniły swoją dojrzałość i determinację w walce z nadchodzącą katastrofą. Dlatego teraz czas udowodnić, że my, dorośli, równie poważnie traktujemy obecne wyzwania, aby zapewnić naszym dzieciom przyszłość, na jaką zasługują. Właśnie takiej postawy oczekujemy też od rządu naszego kraju”.

Fot. główne: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.