Rosja: Adygeja wzbogaci się o pierwsze dwie farmy fotowoltaiczne

Miasto Majkop, stolica Republiki Adygei, administracyjna enklawa na terytorium Kraju Krasnodarskiego nad Morzem Czarnym, planuję budowę dwóch niewielkich autonomicznych elektrowni słonecznych o łącznej mocy 8,9 MW. Mają zostać oddane do użytku jeszcze w 2019 r.

Adygeja to niewielka autonomiczna republika (jednostka administracyjna) leżąca całkowicie na terenie graniczącego z Krymem Kraju Krasnodarskiego. Obie planowane farmy po wybudowaniu stanowić będą własność władz Adygei. Jedna z nich, o mocy 4 MW, zostanie zamontowana na terenie okręgu miejskiego Majkop. Druga instalacja, powstająca na terenie rejonu Szowgienowskiego, będzie minimalnie większa – 4,9 MW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kwestie formalne oraz prace projektowe zostały już ukończone. Władze republiki uzyskały wszelkie niezbędne pozwolenia i pozytywne stanowisko „Glavgosekspertizy” («Главгосэкспертиза России») – państwowego organu opiniującego ważniejsze projekty budowlane finansowane ze środków publicznych. Obecnie trwa przygotowywanie placów budowy pod obie inwestycje. Wszystkie prace budowlane powierzono w całości rosyjskiej spółce „Hevel Solar”, specjalizującej się w obiektach wykorzystujących energię słoneczną. Firma ta stanowi własność znanego rosyjskiego polityka i przedsiębiorcy –  Anatolija Czubajsa, oligarchy kojarzonego z Władimirem Putinem. Czubajs jest również obecnie aktywnym politykiem, a także dyrektorem generalnym w państwowej spółce akcyjnej „RosNano”. Prace mają się rozpocząć pomiędzy majem a czerwcem 2019 r.

Inwestycję ostatecznie zatwierdzono w połowie lutego. W trakcie Rosyjskiego Forum Inwestycyjnego w Soczi miało miejsce spotkanie grupy roboczej, w którym udział wzięli przedstawiciele obu stron podpisanej umowy. Ze strony władz republiki pojawił się jej szef, Murat Kumplinow. Ze strony Grupy Hevel przybył dyrektor generalny Igor Szachraj wraz z dwoma zastępcami – Jewgieniją Boreskową, zastępcą ds. współpracy z organami administracji publicznej i Antonem Usaczewym, zastępcą ds. komunikacji korporacyjnej. Udział wziął też przedstawiciel lokalnej spółki OOO „Odnawialne Źródła Energii” (ООО «Возобновляемые источники энергии»), jej dyrektor generalny Anzor Kubaszyczewyj. „Odnawialne Źródła Energii” to lokalna spółka sektora OZE z siedzibą w Majkopie, która ma współpracować z „Hevel Solar”. W trakcie spotkania omawiano nie tylko dwie wspomniane wyżej planowane inwestycje, ale także  możliwość budowy kolejnych instalacji fotowoltaicznych na terenie republiki.

Kumplinow zapytany przez dziennikarzy biorących udział w Forum Inwestycyjnym o szczegóły spotkania i podpisanej umowy oświadczył: – […] projekt ten zostanie zrealizowany w ramach naszej lokalnej strategii rozwoju zielonej energetyki. W tym samym celu w Adygei jest realizowana budowa największego w naszym kraju parku wiatrowego. Spodziewamy się, że te kompleksowe prace spowodują poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu, a to z kolei przyczyni się do jego rozwoju i realizacji kolejnych projektów.

Przedstawiciele spółki Hevel podziękowali lokalnym władzom za uwagę, jaką poświęcają inwestycjom w alternatywną energetykę i powyższe projekty, oraz za doskonałą współprace pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym, dzięki któremu podobne inwestycje przebiegają bardzo sprawnie.