Rosjanie zapowiedzieli kolejną odsłonę All Renewable World Energy Forum

Zapowiadane na maj 2019 wydarzenie odbędzie się w Uljanowsku nad Wołgą, w europejskiej części Rosji. Mają zostać na nim przedstawione efekty rządowego programu wsparcia OZE. Będzie to największe wydarzenie poświęcone energetyce odnawialnej w Rosji.

Na początku lutego w Moskwie odbyło się posiedzenie komitetu organizacyjnego tegorocznej edycji Międzynarodowego Forum ARWE. Wydarzenie to obejmuje wyłącznie tematykę odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystywania.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Posiedzeniu przewodził Sergey Morozov, gubernator obwodu Uljanowskiego. Stolica obwodu, Uljanowsk, po raz kolejny została wyznaczona na miejsce organizacji imprezy. Organizatorów wspierają w szerokim zakresie rosyjskie instytucje rządowe, w tym: Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, powiązana z rządem Federacji fundacja „Roskongres”  (Фонд «Росконгресс») i uljanowskie centrum nanotechnologii „ULNANOTECH”. Dokładna data to 22-24 maja 2019 roku. Forum ze względu na swój rozmiar odbędzie się na terenie kompleksu sportowego „Volga-Sport-Arena”.

W spotkaniu komisji uczestniczył również przewodniczący Rosyjskiego Związku Przemysłu Wiatrowego „RAWI” (Российская Ассоциация Ветроиндустрии «РАВИ») – Igor Bryzgunov,   dyrektor generalny spółki AO „Elektrifikatsiya” (АО «Электрификация») Vladimir Zatynayko, oraz doradca gubernatora ds. rozwoju regionu uljanowskiego – Vadim Pavlov. Oprócz nich udział wzięli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Przemysłu, Związku Rozwoju Energetyki Odnawialnej (Ассоциация развития возобновляемой энергетики «АРВЭ»), Związku „Globalna Energia” (Ассоциации «Глобальная энергия»), Centrum Rozwoju Energetyki Odnawialnej przy moskiewskiej HSE oraz spółek: państwowej NovaWind (część Rosatomu) i prywatnej Fortum (rosyjski oddział fińskiego przedsiębiorcy OZE).

W czasie trwania forum zapowiedziana jest szczegółowa analiza całokształtu programu wsparcia OZE prowadzonego przez rząd Federacji Rosyjskiej, a zwłaszcza rezultatów i ponoszonych kosztów. W programie forum znajdzie się też omówienie innego problematycznego zagadnienia – procesu lokalizacji produkcji komponentów dla turbin wiatrowych na terytorium Rosji i optymalne rozwiązania w zakresie współpracy pomiędzy dostawcami a zamawiającymi.

Uljanowsk staje się poligonem dla rosyjskiego OZE

Morozov, gubernator obwodu uljanowskiego i zarazem przewodniczący komitetu organizacyjnego ARWE 2019, pochwalił się, że w ciągu kilku ostatnich lat zarządzany przez niego region zrobił ogromne postępy w kwestii rozwoju OZE, a zwłaszcza sektora energii wiatrowej. Podkreślił,  że to aktywny udział władz obwodu w proces rozbudowy infrastruktury odnawialnej energetyki na swoim terenie oraz zaangażowanie w zmiany legislacyjne dotyczące rządowego programu wsparcia pozwoliły na stworzenie dobrych warunków dla inwestorów zagranicznych. Warto nadmienić, że to właśnie Uljanowsk przyczynia się do poprawy wyników rządowego programu wsparcia OZE, które w kręgach pozarządowych są uznawane za rozczarowujące.

Za pomocą ARWE planujemy stworzyć w Uljanowsku stałą dyskusyjną i ekspercką platformę w kwestii odnawialnych źródeł energii. Samodzielną i wyspecjalizowaną właśnie w alternatywnej energetyce, a nie jak część innych licznych wydarzeń, które dotyczą energetyki jako takiej lub wydajności energetycznej – powiedział gubernator, dodając, że w ramach forum zostaną przedstawione długo oczekiwane oficjalne dane dotyczące rezultatów wprowadzenia w 2012 r. rosyjskiego programu rządowego mającego wspierać rozwój zielonej energii.

Forum ARWE odbywa się już po raz drugi, natomiast tegoroczne cieszy się wcześniej niespotykanym wsparciem władz regionalnych i federalnych. Obwód uljanowski coraz bardziej traktuje się jednocześnie jak stolicę rosyjskiej energii odnawialnej i poligon, na którym Rosjanie nabierają doświadczenia w zakresie produkcji czystej energii. Powstają tutaj największe na chwilę obecną projekty OZE w Rosji, jak np. elektrownie wiatrowe Ulyanovskaya VES-1 i VES-2. Planowane wydarzenie również jest częścią zaangażowania regionu w OZE i efektem umowy podpisanej przed rokiem w trakcie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu pomiędzy władzami obwodu uljanowskiego a spółką AO „Elektrifikatsiya”.

Do udziału w zbliżającej się edycji wydarzenia zaproszono ponad 500 gości specjalnych. Wielu zagranicznych, w tym zachodnich i chińskich. Mowa tu zarówno o przedstawicielach firm OZE, jak i innych ekspertach, w tym analitykach zajmujących się sektorem. W trakcie trzydniowej sesji oprócz rozmowy z zaproszonymi gośćmi będzie również możliwość wzięcia udziału w szeregu prelekcji i paneli, których głównym tematem mają być przede wszystkim zmiany następujące na światowym rynku OZE.