Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Samochody autonomiczne Polsce już za parę lat? Jakie korzyści dla środowiska mogą przynieść?

Samochody autonomiczne Polsce już za parę lat?

Samochody autonomiczne Polsce już za parę lat? Jakie korzyści dla środowiska mogą przynieść?

Zdaniem Instytutu Transportu Samochodowego pojazdy autonomiczne, które na polskich drogach powinny pojawić się już w roku 2030, będą zeroemisyjne, mniej energochłonne, zredukują także liczbę wypadków drogowych oraz zmniejszą deficyt kierowców zawodowych. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Samochody autonomiczne Polsce już za parę lat

Ocenia się, że automatyzacja, tylko w przypadku pojazdów ciężarowych, może zminimalizować zapotrzebowanie na kierowców nawet o 10 proc., a dodatkowo obniży o kilka miliardów koszty z tytułu zużycia paliwa i eksploatacji pojazdów. Aby przyspieszyć tę ewolucję w transporcie potrzebna będzie skoordynowana polityka państwa i umiejętne finasowanie inwestycji. Wydatki dotyczyć będą nie tylko floty. 

– Barierą jest choćby prawo, które w wielu przypadkach nie nadąża za rozwojem technicznym. Technologia zaś nie jest jeszcze na tyle dokonała, by poradzić sobie z każdym potencjalnym scenariuszem drogowym. Pozostaje także kwestia budowy kosztownej infrastruktury, która będzie w swoistej symbiozie z autami „jutra”. Bardzo istotne jest również zwiększenie świadomości i akceptacji społecznej dla zrobotyzowanych pojazdówtłumaczy prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Nakładów wymagać będzie także inteligentna infrastruktura komunikująca się z pojazdami. 

Automatyzacja transportu

Konieczna wydaje się także zmiana przyzwyczajeń i nawyków transportowych oraz zadbanie o bezpieczeństwo, szczególnie w ruchu mieszanym – obejmującym pojazdy zautomatyzowane i klasyczne. Istotnym czynnikiem powodzenia automatyzacji jest też zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przepływu danych. 

Aby odpowiedzieć na wyzwania związane z automatyzacją transportu, 7 czerwca w Warszawie odbywa się trzecia edycja międzynarodowej konferencji poświęcona inteligentnej mobilności i zaawansowanym technologiom transportu – AV-POLAND 2022. Wydarzenie organizowane w ramach projektu AV-PL-ROAD gromadzi decydentów oraz branżowych i naukowych ekspertów. Firmy biorące udział w konferencji prezentują produkty i rozwiązania z zakresu pojazdów autonomicznych, cyberbezpieczeństwa oraz sterowania ruchem w oparciu o inteligentne algorytmy. 

Organizatorzy przewidzieli w programie również dwa panele dyskusyjne. Jeden z nich dotyczyć będzie społecznej akceptacji dla AV (z ang. Autonomous Vehicle), wiedzy, świadomości społecznej z zakresu automatyzacji, która wciąż pozostaje niska. Z badań zrealizowanych w ramach projektu wynika, że ponad 67 proc. ankietowanych użytkowników ruchu drogowego obawia się pojazdów bez kierowców, a blisko 79 proc. ekspertów wskazuje brak zaufania do nowych technologii jako barierę dla upowszechniania samojezdnych pojazdów.

– Akceptacja społeczna jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdej nowej technologii. Bezpieczeństwo zaś jest priorytetem dla ludzi. Kierowcy nie zaakceptują i nie zaufają inteligentnym pojazdom, dopóki nie upewnią się, że ta nowa technologia jest bezpieczna i komfortowa w użyciu. Do uzyskania takiej aprobaty konieczne jest jednak sformułowanie odpowiednich regulacji, opartych na standaryzacji nowych rozwiązań a także zwiększenie wiedzy i świadomości poprzez prowadzenie szkoleń czy kampanii informacyjnychmówi Małgorzata Pełka, Zastępca Kierownika Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych w ITS.

A czy Ty ufasz autonomicznemu transportowi?

źródło: mat. prasowe

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.