Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Samochody elektryczne w Polsce stają się coraz bardziej popularne

Samochody elektryczne w Polsce stają się coraz bardziej popularne

Samochody elektryczne w Polsce stają się coraz bardziej popularne

W trakcie sześciu lat liczba Polaków zainteresowanych zakupem samochodu z napędem elektrycznym wzrosła z 12% do 42,4%. Nowe badanie pokazuje zmianę nastawienia mieszkańców naszego kraju do użytkowania aut elektrycznych.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Popularność samochodów elektrycznych w Polsce

W grudniu 2022 roku ukazała się kolejna edycja Barometru Nowej Mobilności PSPA. To jedyne, cykliczne badanie opinii społecznej w temacie ekologicznego transportu. Barometr powstaje na podstawie odpowiedzi uzyskanych od reprezentatywnej grupy polskich kierowców, którzy realnie rozważają zakup nowego pojazdu w okresie najbliższych 3 lat. Badanie rzuca nowe światło na stosunek Polaków do elektromobilności.

Respondenci zostali podzieleni na 4 grupy pokoleniowe:

  • Pokolenie Z (roczniki 1996 – 2004) – osoby wieku między 18 a 26 lat,
  • Milenialsi (roczniki 1980 – 1995) – osoby w wieku między 27 a 42 lat,
  • Pokolenie X (roczniki 1965 – 1979) – osoby w wieku między 43 a 57 lat,
  • Baby Boomers (roczniki 1947 – 1964) – osoby w wieku między 58 a 75 lat. 

Napęd elektryczny był najczęściej wskazywany przez Milenialsów (48,6%). Podobną popularnością cieszy się wśród Pokolenia Z (46%). Zdecydowanie mniejsze zainteresowanie elektromobilnością wykazują przedstawiciele Pokolenia X (41,2%) oraz Baby Boomers (41,2%).

Popularność aut elektrycznych pokrywa się z wiedzą danych grup społecznych – im badani wiedzą więcej o transporcie elektrycznym, tym częściej go wybierają.

Wiedza o autach elektrycznych w Polsce

Badanie wykazało, że Polacy mają coraz większą wiedzę na temat elektromobilności. Jedynie 39,8% ankietowanych wskazało, że praktycznie nic nie wie na temat sektora e-mobilności. To wynik aż o 44,2% niższy względem 2019 roku, kiedy niewiedzę deklarowało aż 84% respondentów.

Nieznajomość zagadnień związanych z elektromobilnością jest najbardziej powszechna wśród Baby Boomersów. Aż 53,2% z nich zadeklarowało, że ich wiedza dotycząca e-mobility jest zła. 43,3% respondentów z Pokolenia X również źle ocenia swoją wiedzę w tym zakresie, podczas gdy u Milenialsów wynik ten to 28,8%.

Jak te dane przekładają się na preferencje zakupowe?

Kto kupi auto elektryczne?

W 2022 roku po raz kolejny zanotowano wzrost zainteresowania pojazdami z napędem elektrycznym wśród Polaków. Jeszcze w 2017 roku tylko 12% respondentów deklarowało, że kolejnym rodzajem napędu, którym wybiorą w samochodzie będzie napęd elektryczny. W 2020 roku odsetek ten wzrósł do 29,4%, a obecnie taką gotowość wyraża już 42,4% badanych. Oznacza to wzrost o 30% w przeciągu sześciu lat. W przypadku wariantów w pełni elektrycznych (BEV) odnotowano przyrost z 7,2% w 2020 roku do 15% w 2022 roku.

– Głównymi czynnikami zachęcającymi ankietowanych do wyboru BEV są niższe koszty eksploatacji (51,3%), świadomość ekologiczną (47,8%) jak też możliwość uzyskania dopłaty do zakupu pojazdu (39%)mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Co powstrzymuje badanych przed zakupem auta elektrycznego? Głównym powodem okazuje się być spadek wartości pieniądza.

Inflacja wpływa na ceny

Polacy wybierając pojazd kierują się przede wszystkim pragmatyzmem. Jeszcze w 2017 roku za główny czynnik zniechęcający do zakupu samochodu elektrycznego 72,3% respondentów wskazywała zbyt wysoką cenę. Po sześciu latach odsetek ten zmniejszył się do 33,3%.

W obecnych czasach obawę potencjalnych klientów wzbudza inflacja. Jednym najczęściej wymienianych powodów wyboru pojazdu innego niż elektryczny jest obawa o wzrost ceny energii, co w efekcie może przełożyć się na brak zakładanych oszczędności eksploatacyjnych (wskazało tak 19,2% Milenialsów). 

Samochody elektryczne w Polsce stają się coraz bardziej popularne

Obserwując kategorię samochodów elektrycznych w OTOMOTO widzimy, że także w podaży tendencja jest wyraźnie wzrostowa – na platformie w 2022 roku pojawiło się o 50% więcej ofert sprzedaży samochodów zeroemisyjnych niż rok temu. Problemem pozostaje ich cena.

Nie dziwią jednak wyniki „Barometru”, które mówią, że 1/3 Polaków wciąż obawia się ceny samochodu – poszukując w tym roku elektryka w OTOMOTO najczęściej można było trafić na oferty pojazdów droższych niż za 200 tysięcy złotych – ogłoszeń w tym segmencie pojawiło się o 130% więcej niż w poprzednim rokumówi Agnieszka Czajka, General Manager Otomoto.

Tegoroczny Barometr Nowej Mobilności pokazuje także nowe trendy w zachowaniu użytkowników samochodów elektrycznych. Używane elektryki stają się coraz popularniejsze, zmieniają się także sposoby płacenia za ładowania auta.

Nowe trendy w elektromobilności

W 6. Edycji „Barometru Nowej Mobilności” ankietowani odpowiadali również na pytania dotyczące używanych samochodów elektrycznych. Na pytanie o możliwość nabycia EV z rynku wtórnego, pozytywnie odpowiedziało 48,8% respondentów. Z kolei dostępność używanych e-pojazdów dobrze ocenia 13,8% respondentów. 56,4% nie ma w tej kwestii zdania.

Wśród największych obaw przed zakupem używanego samochodu elektrycznego, ankietowani zwracali uwagę na niepewność w kwestii stanu technicznego akumulatora (18,7%), niewielkiego zasięgu modeli dostępnych w zakładanym budżecie (16,4%), znacząco wyższej ceny w stosunku do odpowiedników spalinowych (15,5%), ograniczonej funkcjonalności (14,4%), czy obawy o dużą utratę wartości (11,9%) mówi Albert Kania, Senior New Mobility Manager PSPA.

Wraz z rozwojem polskiego rynku elektromobilności zaobserwować można także trend polegający na zmianie preferencji sposobów uiszczania opłaty za ładowanie w zależności od grupy pokoleniowej. Baby Boomers nadal preferują transakcje za pośrednictwem karty płatniczej. Za tym sposobem rozliczania opowiedziało się 63,4% respondentów. Podobne zdanie mieli przedstawiciele Pokolenia X (71,3%) oraz Milenialsi (48,9%). 

Zupełnie inne podejście ma Pokolenie Z, które preferuje płatności przy wykorzystaniu aplikacji z podpiętą kartą (69,1%).

Co w kwestii elektromobilności w Polsce zostaje do poprawy? Przede wszystkim infrastruktura ładowania, które rozwój jest kolejnym ważnym trendem.

– Wsłuchując się w głosy kierowców, zauważamy, że jedną z głównych elektromobilnych potrzeb jest rozbudowa infrastruktury. Tegoroczna edycja „Barometru Nowej Mobilności” wykazała, że w przypadku braku możliwości ładowania pojazdu elektrycznego w domu, odległość do ładowarki nie powinna być większa niż 2 kilometry. Tak twierdzi 40,9% ankietowanych. 20,3% zaakceptowałaby dystans do 3 kilometrówwskazuje Łukasz Lewandowski z EV Klubu Polska.

Samochody elektryczne w Polsce stają się coraz bardziej popularne

Na zbyt wolną rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania wskazało 23,3% ankietowanych z Pokolenia X. Mimo tego, liczba samochodów elektrycznych i stacji ładowania dynamicznie rośnie.

źródło: Barometr Nowej Mobilności PSPA, zdj. główne: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.