Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Samorządy a sprawa suwerenności żywnościowej. Koalicja organizacji pozarządowych z ważnym apelem

Samorządy a sprawa suwerenności żywnościowej. Koalicja organizacji pozarządowych z ważnym apelem

Instytut Spraw Publicznych, CoopTech Hub, Koalicja Klimatyczna, Koalicja Żywa Ziemia oraz PoCoToEko. To organizacje, które zaapelowały o włączenie kwestii suwerenności żywnościowej do strategii rozwoju samorządów jako kluczowego elementu ochrony klimatu oraz adaptacji do zachodzących w nim zmian. 

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Polacy cenią jakościową żywność

Włączenie kwestii bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej do lokalnych polityk publicznych to szansa na przywrócenie równowagi na rynku spożywczym i poprawę sytuacji dochodowej małych i średnich gospodarstw rolnych. Informują w notatce prasowej organizatorzy. 

Według raportu Na Widelcu Polacy najwyżej oceniają żywność pochodzącą  bezpośrednio z gospodarstw. Lokalność produktów, ich jakość i sposób produkcji są też ważnymi priorytetami podczas zakupów żywności. Część z nas próbuje pozyskiwać produkty bezpośrednio od rolników, odwiedzając targi, bazary, gospodarstwa lub kupując w kooperatywach spożywczych. Sygnatariusze apelu wskazują, że model ten powinien być wspierany, aby oferować konsumentom codzienną alternatywę pozyskiwania żywności wysokiej jakości.

Czym jest suwerenność żywnościowa?

W dalszej części listu czytamy, że ważne jest również rozpoczęcie dyskusji o warunkach infrastrukturalnych i finansowych umożliwiających jej realizację. Suwerenność żywnościowa definiowana jako możliwość decydowania o produkcji i konsumpcji żywności, to także prawo do żywności zdrowej, lokalnej oraz produkowanej w sposób sprawiedliwy społecznie i ekologicznie odpowiedzialny. 

Złożona sytuacja międzynarodowa i rywalizacja o dominację ekonomiczną na globalnej arenie sprawiają, że musimy inaczej myśleć o naszym bezpieczeństwie żywnościowym i dążyć do ograniczenia swojej zależności od czynników zewnętrznych na każdym etapie — począwszy od produkcji żywności, jej przetwórstwa, przechowywania, transportu, dystrybucji i sprzedaży.

Potrzeba kompleksowych rozwiązań

Potrzebne jest m.in. zabezpieczenie odpowiedniej infrastruktury pod sklepy, bazary i hale targowe oraz wyznaczenie przestrzeni do handlu bezpośredniego. Samorządy mogą wspierać lokalne rolnictwo przez zamówienia publiczne promujące krótkie łańcuchy dostaw, tworząc stabilny rynek zbytu dla lokalnych gospodarstw. Należy dążyć do tego, by szkoły, placówki opiekuńcze, szpitale były zaopatrywane w żywność wysokiej jakości.

Wśród ważnych postulatów znalazło się również wezwanie do wspierania i rozwijania rolnictwa miejskiego, zarówno w postaci farm miejskich, jak i ogrodów społecznych, działkowych oraz ogrodów przyszkolnych. Dodatkowo warto wprowadzić do instytucji podległych samorządom programy przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Apel podpisało 180 zasłużonych badaczek, społeczniczek i edukatorów zaangażowanych w sprawy społeczne. 

Źródło: Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Fot. Canva  

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.