Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

To pierwszy taki kontrakt. Dostarczą gaz na Słowację

To pierwszy taki kontrakt. Dostarczą gaz na Słowację

Grupa ORLEN podpisała umowę z ZSE Energia, jednym z kluczowych dostawców gazu na Słowacji. Kontrakt przewiduje dostawę do naszego południowego sąsiada gazu ziemnego w okresie od stycznia do końca 2025 roku, który pokryje około 30% rocznego zapotrzebowania słowackiej firmy.

Reklama

ORLEN dostarczy gaz na Słowację

Surowiec, pochodzący m.in. z USA, będzie transportowany w formie skroplonej do terminala LNG w Kłajpedzie, gdzie ORLEN posiada długoterminową rezerwację mocy. Po regazyfikacji (proces przywracania gazu z postaci skroplonej ponownie do postaci gazowej) zostanie on przesłany gazociągiem Polska-Litwa do polskiego systemu gazowego, a następnie interkonektorem Vyrava na Słowację. Jest to pierwszy przypadek, gdy słowacka firma sprowadzi gaz ziemny z północnego kierunku.

Kontrakt zawarty pomiędzy Grupą ORLEN a ZSE Energia jest przykładem rosnącej współpracy firm z Europy Środkowo-Wschodniej w celu dywersyfikacji dostaw i wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego w regionie. Wolumen kontraktu odpowiada ok. 1/3 rocznego zapotrzebowania klientów Grupy ZSE, która jest drugim największym dostawcą gazu na Słowacji.

Nowe inwestycje

Zawarcie kontraktu pomiędzy spółkami nie byłoby możliwe, gdyby nie oddane w ostatnich latach nowe, międzysystemowe połączenia gazowe, łączące Polskę z innymi krajami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i rejonu państw bałtyckich. Umożliwiają one Grupie ORLEN sprzedaż paliwa do klientów w kraju i za granicą na podstawie zdywersyfikowanego portfela pozyskania gazu.

Wspomniana współpraca może być także interesująca z perspektywy budowy przez ORLEN nowych terminali w Zatoce Gdańskiej (chodzi o dwie jednostki FSRU o przepustowości około 10 mld m sześc.). Docelowo część sprowadzanego tą drogą gazu może trafiać na Słowację oraz do Czech.

Źródło: PAP MediaRoom

Fot.: gettyimages/canva.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.