Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Sprawdź ile papierosów wypalasz tylko oddychając powietrzem

Sprawdź ile papierosów wypalasz tylko oddychając powietrzem

Krakowski Alarm Smogowy wspólnie z krakowskim startupem Omni Calculator zbudował narzędzie, które pokazuje stężenie benzo(a)pirenu przeliczone na ilość papierosów z tą rakotwórczą substancją.

750x200 doublebillboard zaproszenie big

Kalkulator pozwala również porównać roczne stężenia rakotwórczego benzo[a]pirenu w kilku największych polskim miastach ze stężeniami w innych dużych miastach europejskich. Niestety, Kraków (oraz inne miejscowości południa Polski) to niekwestionowany lider. W Londynie, który 60 lat temu zakazał spalania paliw stałych w domowych instalacjach grzewczych stężenia są niemal 100 – krotnie niższe.

Jeśli przełożymy ilość benzo[a]pirenu na ilość tej substancji w papierosach, to okaże się, że każdy mieszkaniec Krakowa, przy niezbyt aktywnym trybie życia, rocznie wdycha ilość benzo[a]pirenu odpowiadającą ilości znajdującej się w tysiącach papierosów.

W Krakowie przy stężeniu b[a]p – 8,3 ng/m3, podczas 4 godzin spędzonych na „świeżym” powietrzu w ciągu dnia, wdychamy 152 ng b[a]p, co odpowiada równowartości benzo[a]pirenu zawartej w 10,2 papierosów. Tygodniowo wypalilibyśmy 71,7 papierosa, a rocznie 3 740,9 papierosów!

Kraków od lat boryka się z problemem zanieczyszczonego powietrza. Dopuszczalne normy dla pyłu zawieszonego (PM10, PM2,5) czy benzo[a]pirenu, są przekraczane notorycznie i to często kilkukrotnie. Oszacowano, że każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym przedwcześnie umiera około 400 mieszkańców Krakowa. Przyczyną kumulowania się zanieczyszczeń w mieście jest jego niekorzystne położenie w niecce, zabudowanie kanałów przewietrzania miasta oraz duża liczba dni bezwietrznych.

Stężenia rakotwórczego benzo[a]pirenu w Krakowie należą do jednych z najwyższych w Polsce i nawet ośmiokrotnie przekraczają dozwoloną roczną normę. Głównym źródłem tej substancji jest spalanie paliw stałych w niskiej temperaturze – a więc węgla i drewna w domowych instalacjach grzewczych. Mniej niż 10% mieszkańców Krakowa korzysta z pieców na paliwa stałe.

W grudniu 2012, w miesiącu kiedy powstał Krakowski Alarm Smogowy, mieszkańcy Kurdwanowa jedynie przez trzy dni oddychali bezpiecznym powietrzem (przy Alejach był to tylko jeden taki dzień). Norma określona w prawem dla stężenia 24-godzinnego PM10 to 50 µg/m3 – w Krakowie to niestety rzadkość. Według WHO przy stężeniu na poziomie 150 µg/m3umieralność w krótkim okresie czasu wzrasta o 5%.

Przejdź do kalkulatora tutaj.

Źródło: Krakowski Alarm Smogowy

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.