Sprzedaż samochodów elektrycznych w Chinach wciąż rośnie

Zdaniem chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów sprzedaż pojazdów elektrycznych w tym kraju w czerwcu 2017 roku wyniosła pięćdziesiąt dziewięć tysięcy egzemplarzy. Oznacza to wzrost o 33 procent w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zwiększyła się również produkcja – w czerwcu z chińskich linii produkcyjnych zjechało sześćdziesiąt pięć tysięcy samochodów elektrycznych, co wskazuje na wzrost o 43,4 procent w stosunku do roku ubiegłego. Nie zmienia to jednak faktu, że pojazdy elektryczne stanowiły jedynie 2,7 procent wszystkich samochodów kupionych w czerwcu poprzedniego roku.

Wyniki za pierwsze półrocze 2017 roku kształtują się na podobnym poziomie. Sprzedano sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pojazdów elektrycznych, a wyprodukowano ich dwieście dwanaście tysięcy. To wzrost kolejno o 14,4 procent oraz 19,7 procent. Udział sprzedaży samochodów elektrycznych w pierwszej połowie 2017 roku wyniósł 1,5 procent.