Środki czystości przyczyną złej jakości powietrza?

Od dawna znamy przyczynę złego stanu powietrza na terenie dużych metropolii. Zanieczyszczenie w głównej mierze pochodzi z nieekologicznych systemów grzewczych, samochodów i przemysłu. Jak się jednak okazuje jego istotnym źródłem są również środki chemiczne używane na co dzień w gospodarstwach domowych.

Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu Colorado, którzy uważają, że produkty czyszczące stanowią bardzo duże źródło zanieczyszczenia. Najbardziej przyczyniają się do tego farby, perfumy, spraye, a także inne syntetyki.

Naukowcy w Stanach Zjednoczonych przyjrzeli się poziomowi syntetycznych, lotnych związków organicznych na terenie Los Angeles. Wnioski były bardzo zaskakujące. Okazało się, że prawie połowa zanieczyszczeń pochodziła z domowych środków czystości oraz innych produktów chemicznych, a pozostała część w przeważającej większości z rur wydechowych samochodów napędzanych konwencjonalnie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Związki chemiczne uwzględnione w wynikach badań są istotnym elementem przyczyniającym się do zanieczyszczenia powietrza, ponieważ przenikają do atmosfery i reagują z innymi chemikaliami. W ten sposób dochodzi do wytworzenia szkodliwego ozonu lub drobnego pyłu zawieszonego znanego jako PM 2,5.

Ozon w warstwie przygruntowej może wywoływać zwężenie dróg oddechowych, a drobne cząstki w powietrzu mogą być przyczyną chorób serca i płuc.

Wnioski sprecyzowane przez amerykańskich uczonych odnoszą się do sytuacji panującej na terenie Stanów Zjednoczonych. Trochę inaczej przedstawiają się wyniki dotyczące Europy, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest spowodowane w głównej mierze emisjami z pojazdów z silnikiem diesla.

Autor badań Joost de Gouw z Uniwersytetu Colorado powiedział: „Ilość lotnych związków organicznych uwalnianych z produktów gospodarstwa domowego i tych przemysłowych jest dwa do trzech razy wyższa, niż wynika to z oficjalnych szacunków. Wynik jest zaskakujący, ponieważ tylko około 5% ropy naftowej jest przetworzona w chemikalia, które następnie zostaną użyte do produktów konsumpcyjnych. Aż 95% ropy naftowej zostaje przetworzona w paliwo.”

De Gouw postuluje, aby ​​lotne związki organiczne pochodzące z produktów gospodarstwa domowego były częściej uwzględniane w polityce dotyczącej emisji. Podobnego zdania jest David Green, który zajmuje się badaniem zanieczyszczenia powietrza w King’s College London:  „Organiczne aerozole w znacznym stopniu przyczyniają się do koncentracji PM 2.5 w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.”

Foto: Flickr