Stare przewody energetyczne na drodze OZE

Fotowoltaika i elektromobilność są spowalniane przez przestarzałą infrastrukturę linii wysokiego i średniego napięcia. Około 42% linii wysokiego napięcia ma więcej niż 40 lat, 34% powstało w latach 1977-1992.

Forum Energii podało, że 37% napowietrznych linii średniego napięcia ma powyżej 40 lat, a 39% od 25 do 40 lat. Stacje średniego i niskiego napięcia powstały na początku lat 90 XX wieku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

70% sieci dystrybucyjnych jest bardzo starych, a to właśnie na tym poziomie przyłącza się źródła odnawialne, magazyny energii i samochody elektryczne – powiedziała Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii.

Nowe instalacje OZE uzależnione są od wymiany całej sieci średniego napięcia

Jak podaje Rzeczpospolita, z każdym rokiem rośnie liczba odmów przyłączenia do sieci. W 2016 roku rząd zapowiadał, że do 2025 roku na polskich drogach będziemy mieli milion samochodów elektrycznych, tymczasem z powodów technicznych lub lokalizacyjnych nie można zrealizować tych planów. Nowe instalacje OZE uzależnione są od wymiany całej sieci średniego napięcia, która liczy w Polsce 300 tys. km.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podkreślają, że rozwój elektromobilności wymaga inwestowania w sieci dystrybucyjne należące do PGE, Tauron, Enea, Energa, innogy Stoen Operator. PSE monitorują sytuację związaną z rozwojem pojazdów elektrycznych, przeprowadzone analizy nie wskazują na całkowite zastąpienie samochodów spalinowych pojazdami elektrycznymi w perspektywie najbliższych lat.

Wyzwania przed polskim systemem przesyłowym

Joanna Maćkowiak-Pandera zwraca uwagę na dwa największe wyzwania, jakie stoją przed polskim systemem przesyłowym. Pierwszym jest rozbudowa sieci na północy kraju w celu przyłączenia farm wiatrowych na morzu, drugim – stan sieci dystrybucyjnych (lokalnych), które są niedofinansowane.

Źródło: rp.pl