Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Suszowe i pomoc klęskowa 2022. Rolnicy mogą ubiegać się nawet o 10 tys. złotych

Suszowe i pomoc klęskowa 2022. Rolnicy mogą ubiegać się nawet o 10 tys. złotych

Do 23 listopada br. rolnicy mogą złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o pomoc klęskową, tzw. suszowe. Dopłata ma zrekompensować straty gospodarstwa rolnego spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, m.in. suszy. Do wniosku należy dołączyć protokół szkód rolniczych wygenerowany za pomocą aplikacji. Komu przysługuje dofinansowanie i jak złożyć wniosek suszowy? 

Reklama

Suszowe 2022 – co to jest?

Jeżeli jesteś rolnikiem, a twoje plony ucierpiały w 2022 roku z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych prawdopodobnie możesz uzyskać tzw. suszowe. To jednorazowa pomoc rządowa ogłoszona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Suszowe ma rekompensować szkody spowodowane przez m.in. grad, powodzie, huragany oraz suszę, zgodnie z rozumieniem przepisów ubezpieczeń upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich. Co to oznacza?

Według definicji określonej w ustawie:

Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. 

Komu przysługuje pomoc klęskowa? 

Pomoc klęskowa, tzw. suszowe dotyczy rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem szkód rolnych. Dofinansowanie będzie przyznawane jednemu członkowi rodziny. 

Suszowe dotyczy rodzin:

  • w skład których wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
  • w których co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w których co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Ile wynosi pomoc suszowa? 

Właściciel gospodarstwa może ubiegać się o pomoc suszową w wysokości:

  • 10 tys. złotych, jeżeli szkody w wyniku suszy lub innych zjawisk atmosferycznych sięgają powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, 
  • 5 tys. złotych, jeżeli szkody w wyniku suszy lub innych zjawisk atmosferycznych wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej produkcji rolnej. 

Do kiedy można składać wniosek o suszowe? 

Wniosek o pomoc dla rodzin rolniczych z powodu suszy lub innych zjawisk atmosferycznych należy złożyć do 23 listopada:

  • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Data złożenia wniosku oznacza datę wpływu prawidłowo wypełnionego  kompletnego wniosku do biura powiatowego ARiMR. Wzór oraz instrukcję wypełniania wniosku można znaleźć na stronie internetowej ARiMR. Więcej informacji o pomocy klęskowej wraz z potrzebnymi dokumentami znajduje się na stronie rządowej – tutaj

Jednak zanim rolnik będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie z powodu suszy, musi złożyć tzw. wniosek suszowy o obliczenie strat. To pozwoli na uzyskanie protokołu oszacowania szkód, który jest niezbędny do złożenia wniosku o pomoc rządową. 

Jak złożyć wniosek o oszacowanie strat z powodu suszy?

Wniosek o oszacowanie szkód rolniczych z powodu suszy należało złożyć do 31. października br. za pomocą rządowej aplikacji pod adresem: aplikacje.gov.pl/app/susza. Aby zalogować się do systemu potrzebny jest profil zaufany. 

Jeżeli prośba została rozpatrzona pozytywnie, należy wygenerować protokół oszacowania szkód, który następnie trzeba dołączyć do wniosku o pomoc suszową. Niestety rolnicy zgłaszają, że aplikacja nie działa. W związku z tym resort rolnictwa przedłużył termin składania wniosków o pomoc suszową. 

Susza w Polsce 

Problem niedoboru wody w Polsce się pogłębia. Zmieniający się klimat, wysokie temperatury, nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami, które następują po okresach ubogich w deszcz oraz wadliwa infrastruktura wodociągowa. To kilka z czynników, które sprawiają, że nasz kraj jest jednym z państw najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym.

Źródła: gov.pl, muratorplus.pl, tygodnik-rolniczy.pl

Fot. główna: Canva 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.