TAURON inauguruje program edukacyjno-ekologiczny – Oddychaj powietrzem

TAURON inauguruje program edukacyjno-ekologiczny – Oddychaj powietrzem

W Krakowie od 2019 roku zacznie obowiązywać całkowity zakaz używania paliw stałych. Osoby, które korzystają z nieekologicznych pieców, muszą je wymienić na ogrzewanie przyjazne dla środowiska. TAURON, by wesprzeć w tych działaniach mieszkańców Krakowa, podpisał w 2016 r. porozumienie z krakowskim magistratem.

TAURON proponuje mieszkańcom wymianę nieekologicznego ogrzewania na kocioł gazowy. Oferta wiąże się z gwarancją niższych cen gazu, bezpłatnym doradztwem w doborze urządzeń grzewczych i darmowym serwisem domowej instalacji gazowej. TAURON załatwia również wszelkie formalności związane z przygotowaniem wniosku o dotację. Urząd Miasta zapewnia zwrot do 80 proc. całości lub części kosztów poniesionej inwestycji.

W 2017 roku TAURON przeznaczy na realizację zadań związanych z rozwojem sieci i infrastruktury energetycznej w Małopolsce 356 mln złotych. Lepsza sieć oznacza dla mieszkańców lepszy dostęp do rozwiązań grzewczych opartych na elektryczności.

3 kwietnia TAURON zaprosił mieszkańców Małopolski na Rynek Główny w Krakowie na piknik ekologiczny. Krakowskie wydarzenie to pierwsza w Małopolsce i druga w ogóle impreza plenerowa promująca program „Oddychaj powietrzem”.

Głównym zadaniem tej edycji programu jest edukacja mieszkańców Małopolski w zakresie różnych metod ogrzewania i ich wpływu na stan powietrza.

Oddychaj powietrzem to systemowy program mający na celu poprawę stanu powietrza w Małopolsce. Ten kompleksowy projekt jest ukierunkowany zarówno na edukację, jak i na przygotowanie konkretnych rozwiązań produktowych w ofercie TAURONA dla mieszkańców i partnerów samorządowych w Małopolsce — mówi Filip Grzegorczyk, Prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Istotnym elementem akcji jest również uruchomiony portal internetowy Oddychajpowietrzem.pl. Ma on być platformą wiedzy na temat skutków smogu i metod walki z nim.

Na jakość powietrza, obok innych czynników, wpływ ma również jakość budownictwa. Kodeks urbanistyczno-budowlany, nad którym pracuje nasze ministerstwo, wprowadzi efektywne narzędzia w tym zakresie poprzez konieczne zapisy w planach miejscowych. Chodzi tu np. o wprowadzenie zasad właściwego kształtowania polityki transportowej, urbanizacji czy tworzenia terenów zielonych – podkreśla Andrzej Adamczyk, Minister infrastruktury i budownictwa — Trzeba zwiększyć efektywność energetyczną budynków – dodaje.

Przyczyną smogu w Polsce jest w 80 procentach tzw. niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację pogarsza spalanie śmieci i złej jakości węgla w urządzeniach, które nie spełniają żadnych norm emisji spalin. Najlepszym sposobem wyeliminowania problemu smogu jest wymiana ogrzewania na takie, które najmniej wpływa na środowisko.

Bardzo cieszy mnie start programu „Oddychaj powietrzem”. Zdecydowanie musimy poszerzać świadomość społeczeństwa w zakresie wspólnej odpowiedzialności nas wszystkich za jakość powietrza, którym oddychamy. Mam nadzieję, że program będzie sukcesem i przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia w naszym regionie. Gorąco zachęcam wszystkich do uczestnictwa w prelekcjach i spotkaniach – mówi Józef Pilch, Wojewoda Małopolski.

Źródło: TAURON