Rozpoczęto przebudowę GPZ Budzyń

Jak informuje lubelski oddział PGE Dystrybucja, rozpoczęto właśnie prace przy stacji GPZ Budzyń. Celem tej inwestycji jest poprawa możliwości przyłączania rozproszonych źródeł odnawialnych do sieci przesyłowej. Prace są współfinansowane ze środków europejskich i mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku.

PGE szuka partera do budowy farm wiatrowych offshore w Polsce

Polska Grupa Energetyczna poszukuje właśnie partnerów biznesowych do współpracy w zakresie przygotowania, budowy oraz eksploatacji farm wiatrowych, jakie mają powstać na polskiej części Morza Bałtyckiego. PGE zaprosiła kilkanaście podmiotów do rozmowy o ich udziale w pierwszym etapie inwestycji – budowie 1500 MW (z planowanych 2545 MW). Docelowo energia elektryczna  ma pozwolić na zasilenie nawet czterech milionów gospodarstw domowych.

„Mamy węgiel na 200 lat”. Serio?

W przekładzie na ludzki język oznacza to, że PGE i PGG zafiksowały „na sztywno” cenę dostaw węgla dla nowych bloków elektrowni Opole. Dotychczas obowiązywała formuła uzależniona od hurtowych cen prądu, cen CO2 oraz międzynarodowych cen węgla (ARA). Taka formuła gwarantowała PGE, że ceny węgla będą kroczyć lub pełzać w ślad za cenami dwóch pozostałych elementów, od których zależy rentowność produkcji prądu.

Grupa PGE wybuduje trzy farmy wiatrowe

Inwestycję w województwie zachodniopomorskim o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW zrealizuje spółka PGE Energia Odnawialna, która w Grupie PGE odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii. Projekt pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW i umocni koncern na pozycji największego producenta „zielonej” energii w Polsce.

Hackathon „Switch to Smart” ICM UW i PGE Polska Grupa Energetyczna wspólnie na rzecz inteligentnego zarządzania energią

PGE Nowa Energia we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) organizuje „Switch to Smart” – trzeci hackathon w cyklu Wielkie Wyzwania Programistyczne. Celem hackathonu jest stworzenie narzędzi, które pozwolą odbiorcom energii elektrycznej efektywniej nią zarządzać w gospodarstwach domowych.