PGE apeluje do KE o uznanie gazu za ekologiczne źródło energii

W poniedziałek (22 lutego) PGE Polska Grupa Energetyczna wezwała Komisję Europejską do rozpatrzenia roli gazu w transformacji energetycznej. PGE, która większość swojej energii wytwarza z węgla, chce, aby postrzegano gaz jako technologię przejściową. Odmienne zdanie mają doradcy energetyczni przy Komisji Europejskiej. 

Projekt zielonych inwestycji

Taksonomia zrównoważonego finansowania Unii Europejskiej określi, które rodzaje działalności gospodarczej można nazwać “zielonymi inwestycjami”. Bruksela ma nadzieję, że udzielone wsparcie finansowe zachęci do niskoemisyjnej produkcji i wyeliminuje greenwashing.

Prace nad przepisami miały się zakończyć w zeszłym miesiącu, jednak zostały przesunięte na kwiecień. Wersja robocza dokumentu wywołała sprzeciw niektórych rządów i firm, które dążyły do zakwalifikowania energii gazowej jako ekologicznej.

W projekcie przepisów wskazano, że do “zielonych” zalicza się elektrownie, które nie przekraczają limitu emisji w wysokości 100 g dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. Elektrownie gazowe mogą zostać uznane za ekologiczne, tylko jeśli stosują technologię wychwytywania dwutlenku węgla lub korzystają z paliw niskoemisyjnych.

PGE składa wniosek do Unii Europejskiej

22 lutego PGE zaapelowała do Unii Europejskiej o ponowne rozważenie przepisów. 

Jako technologia przejściowa, gaz powinien zostać uznany za zrównoważony lub przynajmniej nieszczególnie szkodliwy – czytamy we wniosku.

Obecnie PGE polega na węglu, jednak planuje rozszerzyć produkcję na odnawialne źródła energii, a także wykorzystać gaz jako paliwo przejściowe na drodze do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Doradcy KE są przeciwni

Grupa doradców Komisji Europejskiej wysłała oświadczenie do przywódców UE, w którym apeluje o “nieuleganie presji złagodzenia przepisów dotyczących gazu”. 

Gaz przy emisji nieobniżonej nie ma długofalowej przyszłości jako źródło energii w UE i poza nią, zwłaszcza, że wycieki metanu są dużo wyższe, niż sądzono – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez przedstawicieli sześciu grup zasiadających w panelu doradczym Komisji, m.in. Climate-KIC i WWF. 

Gaz wytwarza ok. połowę mniej emisji dwutlenku węgla niż podczas spalania węgla w elektrowniach, i znacznie mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Jednak rosną obawy, że wycieki metanu z infrastruktury gazowej mogą zniwelować jakiekolwiek korzyści.

Źródło: euractiv.com