Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

PGE rozpoczyna projektowanie przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 na polskiej części Bałtyku

offshore

PGE rozpoczyna projektowanie przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 na polskiej części Bałtyku

Przed Polską otwiera się szeroka perspektywa na rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Znaczenie tej budowy ma szereg korzyści. PGE Baltica, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE zakończyła publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2.

Reklama

Baltica-1, 2 i 3 należą do planu budowy trzech farm wiatrowych w strategicznym miejscu na Bałtyku. Silne wiatry powodują, że farmy będą mieć duży wkład w produkcję energii w tym regionie. Projekt jest realizowany przez PGE Baltica w ramach Programu Offshore. Tym samym PGE chce aktywnie reagować na założenia Polityki energetycznej Polski, która zakłada budowę  farm na Bałtyku o mocy 6 GW do 2030 roku. Z kolei do 2040 roku planuje się dostarczyć kolejne 8-11 GW pochodzących z OZE. Inwestycja w morską energetykę wiatrową może przynieść ogromne przemiany zarówno na rynku energii, jak i dla ochrony środowiska i klimatu. 

Pionierski projekt

Warto podkreślić, że morskie farmy wiatrowe PGE Baltica to jedne z pierwszych takich inwestycji planowanych w Polsce, wykorzystujące potencjał morskiej energii wiatrowej. Jak podaje portal Gospodarka Morska, energia wytworzona przez turbiny może zaspokoić 20% zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju. Pod względem ekonomicznym, inwestycja ta niesie też ogromne przemiany warte ponad 130 miliardów złotych.

Ambitne plany

We wtorek Ministrowie Polski zajęli się też projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej właśnie w morskich farmach wiatrowych. Polska ma ambitne plany wykorzystania wiatru jako odnawialnego źródła energii. Jak podają eksperci, nasz kraj posiada ogromny potencjał, aby czerpać z zasobów energetycznych wiatru morskiego. Istotną kwestią jest to, czy zostanie on efektywnie wykorzystany. Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, plany przemiany sektora energetyki wiatrowej istnieją na razie głównie na papierze.

Według różnych szacunków sektor energetyki wiatrowej wygenerowałby inwestycje rzędu 100 mld zł i przyczyniłby się do stworzenia nawet 63 tys. miejsc pracy zarówno w firmach bezpośrednio zaangażowanych w realizację inwestycji, jak i w całym łańcuchu dostaw do sektora mówił wiceprezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, Jakub Budzyński.

Obecnie, w związku z projektem farm wiatrowych Baltica-1, 2 i 3, trwają prace nad studium wykonalności przyłączeń morskich farm. Odpowiada za nie, jak i za wykonanie projektów budowlanych, firma ILF Consulting Engineers Polska. Firma będzie uzyskiwać też prawo do dysponowania nieruchomościami, aby zrealizować cele budowy. W 2018 roku  ILF Consulting Engineers Polska realizowała projekt opracowania rozbudowanej koncepcji technicznej morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Dzięki temu firma realizuje teraz zaawansowane projekty związane zarówno z energetyką, jak i ochroną środowiska i klimatu.

Nasza firma, obserwując zmiany, jakie zachodzą w światowej i polskiej energetyce, podjęła szereg działań, aby aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej kraju […]. Nowy dział w pierwszej kolejności ma zapewnić sprawną realizację coraz większej liczby projektów w tym obszarze. Zespół będzie współpracował z wybranymi osobami z poszczególnych branż, które także będą pozyskiwać wiedzę i doświadczenie w sektorze „offshore”. Stworzenie zespołu jest pierwszym krokiem do objęcia przez ILF strategicznej pozycji na tym rynku w Polsce oraz konkurowania z firmami na rynku europejskim i światowym stwierdził Mariusz Wójcik, Kierownik zespołu energetyki morskiej i odnawialnej w ILF.

Ważne zmiany

Teraz jest najlepszy czas dla odnawialnych źródeł energii. W obliczu zmian klimatu oraz dostępu do zaawansowanych technologii coraz więcej inwestycji kieruje się w stronę wytwarzania zielonej energii. Choć badania dna morskiego wymagają specjalistycznej wiedzy i pracy ekspertów, aby chronić faunę i florę morza, to rozwój sektora offshore daje szansę na realną, ekonomiczną i ekologiczną przemianę w Polsce.

Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co wspólnego ma Coca-Cola z energetyką wiatrową, śledźcie uważnie Świat OZE.

źródło: gospodarkamorska.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.