Kampania informacyjna PGE dotycząca pozyskiwania gruntów pod fotowoltaikę

Płaskich, niezacienionych i przynajmniej 2-hektarowych działek poszukuje Grupa PGE. Firma rozpoczęła  kampanię informacyjną skierowaną do właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą przy realizacji programu PV.

Ambitne plany na przyszłość

Grupa Kapitałowa PGE w nowej strategii zapowiedziała, że osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 roku. Do tego celu firma dąży poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jedną z części planu jest Program PV, który zakłada budowę instalacji słonecznych o łącznej mocy 3 GW w ciągu dekady. Już teraz Grupa zabezpieczyła na ten cel ponad 2000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy przeszło 1250 MW. Umowy dzierżawy podpisało ponad sto podmiotów, w tym są zarówno właściciele prywatni, jak i jednostki samorządu terytorialnego.

PGE Energia Odnawialna (odpowiedzialna za realizację Programu PV w ramach całej Grupy) nawiązała również współpracę z różnymi instytucjami i przedsiębiorcami.

W województwie podkarpackim wydzierżawiliśmy ostatnio ponad 100 ha, a w województwie lubelskim przeszło 150 ha gruntów. Podpisaliśmy też umowę z Diecezją Zielonogórsko-Gorzowską na udostępnienie blisko 320 ha terenów pod instalacje PV w województwie lubuskimpowiedział Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Poszukiwanie terenów

Wśród planowanych inwestycji są zarówno te duże, wielohektarowe o mocy przekraczającej 100 MW jak i małe, jednomegawatowe, np. PV Bliskowice, PV Lesko, PV Lutol1i PV Lutol2, które zostały uruchomione przez PGE Energia Odnawialna w bieżącym roku.

Nieustannie poszukujemy terenów nadających się pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Interesują nas niezacienione, płaskie działki o dużych powierzchniach położone na gruntach czwartej, piątej i szóstej klasy, z dostępem do drogi, zlokalizowane w pobliżu stacji transformatorowej lub linii elektroenergetycznej zaznacza Grzegorz Mośka, dyrektor Departamentu Inwestycji OZE PGE Energia Odnawialna.

Grupa uruchomiła specjalną infolinię oraz dedykowaną zakładkę na stronie internetowej, gdzie znajdziemy więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy. Całość połączona jest z kampanią telewizyjną.

Źródło: pgeeo.pl