Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kampania informacyjna PGE dotycząca pozyskiwania gruntów pod fotowoltaikę

PGE

Kampania informacyjna PGE dotycząca pozyskiwania gruntów pod fotowoltaikę

Płaskich, niezacienionych i przynajmniej 2-hektarowych działek poszukuje Grupa PGE. Firma rozpoczęła  kampanię informacyjną skierowaną do właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą przy realizacji programu PV.

BANER MOBILEB1
Reklama

Ambitne plany na przyszłość

Grupa Kapitałowa PGE w nowej strategii zapowiedziała, że osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 roku. Do tego celu firma dąży poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jedną z części planu jest Program PV, który zakłada budowę instalacji słonecznych o łącznej mocy 3 GW w ciągu dekady. Już teraz Grupa zabezpieczyła na ten cel ponad 2000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy przeszło 1250 MW. Umowy dzierżawy podpisało ponad sto podmiotów, w tym są zarówno właściciele prywatni, jak i jednostki samorządu terytorialnego.

PGE Energia Odnawialna (odpowiedzialna za realizację Programu PV w ramach całej Grupy) nawiązała również współpracę z różnymi instytucjami i przedsiębiorcami.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

W województwie podkarpackim wydzierżawiliśmy ostatnio ponad 100 ha, a w województwie lubelskim przeszło 150 ha gruntów. Podpisaliśmy też umowę z Diecezją Zielonogórsko-Gorzowską na udostępnienie blisko 320 ha terenów pod instalacje PV w województwie lubuskimpowiedział Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Poszukiwanie terenów

Wśród planowanych inwestycji są zarówno te duże, wielohektarowe o mocy przekraczającej 100 MW jak i małe, jednomegawatowe, np. PV Bliskowice, PV Lesko, PV Lutol1i PV Lutol2, które zostały uruchomione przez PGE Energia Odnawialna w bieżącym roku.

Nieustannie poszukujemy terenów nadających się pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Interesują nas niezacienione, płaskie działki o dużych powierzchniach położone na gruntach czwartej, piątej i szóstej klasy, z dostępem do drogi, zlokalizowane w pobliżu stacji transformatorowej lub linii elektroenergetycznej zaznacza Grzegorz Mośka, dyrektor Departamentu Inwestycji OZE PGE Energia Odnawialna.

Grupa uruchomiła specjalną infolinię oraz dedykowaną zakładkę na stronie internetowej, gdzie znajdziemy więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy. Całość połączona jest z kampanią telewizyjną.

Źródło: pgeeo.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.