Węgry ustaliły deadline dla energetyki węglowej

Węgry dążą do całkowitego wycofania się z energetyki węglowej. Wstępnie ma to nastąpić do 2030 roku. Taka decyzja z pewnością wstrząśnie krajami Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Słowacja, Czechy), które najbardziej stanowczo sprzeciwiają się zastępowaniu węgla i paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii.

Węgierski oddział Greenpeace protestuje przeciwko atomowej inwestycji

Węgierski rząd planuje budowę kolejnej elektrowni jądrowej Paks II, która pozwoliłaby na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększyłaby energetyczną niezależność tego kraju. Nie wszyscy są jednak entuzjastami tego rozwiązania. Sporny temat po raz kolejny poruszyli węgierscy działacze organizacji Greenpeace, organizując protest.

Europa Środkowo-Wschodnia z siecią punktów ładujących elektryki

Konsorcjum NEXT-E, w skład którego wchodzi węgierski koncern paliwowy MOL, zamierza wybudować w naszej części kontynentu całą sieć punktów ładujących samochody elektryczne. Założenia projektu zakładają zainstalowanie 222 ładowarek szybkich (50 kW) i 30 superszybkich (150–350 kW) w Czechach, Chorwacji, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech i w Rumunii. Niestety na liście nie ma Polski ze względu na brak w naszym kraju stacji należących do MOL, które mają być bazą punktów ładujących.