Wyniki pierwszej węgierskiej aukcji OZE

Węgierski regulator energetyczny MEKH przedstawił wyniki i ceny energii elektrycznej na pierwszej w historii aukcji OZE. Posiadała ona dwa koszyki, ale była neutralna technologicznie. Dzięki wygranym projektom, produkcja energii u Węgrów może wzrosnąć nawet o 193 GWh.

W pierwszym koszyku znajdowały się oferty o mocy od 300 kW do 1 MW. Drugi koszyk był dla elektrowni od 1 do 20 MW. Zgłoszono w sumie 168 ofert. Wsparcie gwarancyjne na okres 15 lat otrzymały natomiast 72 – w pierwszym koszyku 61, a w drugim 11.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Cena referencyjna wynosiła 26,08 forintów/kWh (ok. 0,34 zł/kWh). W przypadku pierwszego koszyka najniższa cena zatrzymała się na 21,2 ft/kWh (0,27 zł/KWh), zaś w drugim koszyku było to 20,2 ft/kWh (0,26 zł/kWh). Porównując cenę referencyjną ze średnią ceną, to ta druga w koszyku mniejszych elektrowni była niższa o 24 proc., a w drugim o 33 proc.

Według szacunków MEKH wartość projektów, które powstaną dzięki aukcji, ma sięgać 40 mld forintów, czyli około pół miliarda złotych. Produkcja energii wzrośnie na Węgrzech nawet o 193 GWh rocznie.
Dotychczas elektrownie OZE otrzymywały taryfy gwarantowane. W ostatnim czasie wynosiły one około 0,4 zł/kWh.

Źródło: gramwzielone.pl