Toksyczne zanieczyszczenia w Rowie Mariańskim

Odpady w kosmosie. Plastik w owocach morza. Mikroplastik w arktycznym lodzie. To wszystko zanieczyszczenia wywołane działalnością człowieka. Do tej listy dołącza kolejne. Zanieczyszczenie rtęcią zostało odkryte w najgłębszej części Oceanu Spokojnego, w Rowie Mariańskim.

Smutna wiadomość z dna oceanu

Naukowcy z Chin i USA za pomocą robotów pobrali próbki z głębin Rowu Mariańskiego. Badali zebrane tam ryby i skorupiaki na obecność rtęci. I ich praca potwierdziła czarny scenariusz. Wcześniej uważano, że jeden ze związków rtęci – metylortęć jest spotykany tylko na głębokości kilkuset metrów. Dzięki temu ryby żerujące głębiej były od niej wolne. Badania pokazały, że jest inaczej.

– Nasze odkrycia ujawniają, że w głębinach oceanów wytwarzane jest bardzo mało metylortęci i sugerują, że antropogeniczne uwalnianie rtęci przez człowieka z powierzchni ziemi jest znacznie bardziej rozpowszechnione w głębinach oceanów, niż wcześniej sądzono – powiedział Ruoyu Sun z chińskiego Uniwersytetu w Tianjin.

Droga do oceanu

Dostaje się do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych i jest uwalniania w procesie produkcyjnym. Nie ulega biodegradacji, co oznacza, że nigdy się nie rozłoży. Cechuje ją duża lotność i wielość form. Może się przemieszczać między wodą, glebą i powietrzem. Kiedy dostanie się do wody, zmienia się w metylortęć. Wszystko w wyniku tego, że małe żyjątka przyjmują pokarm z rtęcią, a następnie są zjadane przez większe. Im wyżej w łańcuchu pokarmowym, tym większe stężenie metylortęci. Na końcu tego łańcucha mogą być ludzie, którzy zjadają ryby i owoce morza.

Co wiemy o rtęci?

Rtęć uznawana przez Światową Organizację Zdrowia za jedną z dziesięciu substancji chemicznych, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia. Silnie oddziałuje na układ nerwowy, pokarmowy i odpornościowy. Może powodować drżenie, bezsenność i utratę pamięci. Jest chemiczną substancją żrącą, więc może doprowadzić do ślepoty, niewydolności nerek i płuc, a także uszkodzenia skóry.

Odkrycia naukowców stanowią kolejny dowód na to, jak działalność człowieka negatywnie wpływa na planetę.

źródło: dailymail.co.uk