Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

TRMEW Obrót nowym animatorem na TGE

TRMEW Obrót nowym animatorem na TGE

Z dniem 10 lutego spółka akcyjna, która należy do Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, TRMEW Obrót została animatorem na Towarowej Giełdzie Energii. Tym samym jej głównym zadaniem będzie utrzymanie płynności transakcji giełdowych.

Reklama

TRMEW Obrót nowym animatorem na TGE


Zostaliśmy animatorem na 8 instrumentach na rynku terminowym, ponieważ zależy nam na tym, aby rynek był płynny i bezpieczny. Cieszymy się, że osiągnęliśmy poziom organizacyjny, który pozwolił nam objąć tak kluczową rolę dla rozwoju rynku. Mamy nadzieję, że nasze działania jako animatora rynku, przyczynią się do zwiększenia płynności i komfortu kontraktacji na rynku terminowym energii elektrycznej oraz pomogą innym uczestnikom rynku łatwiej realizować ich strategie handlowe powiedział Sebastian Jabłoński, Prezes Zarządu TRMEW Obrót.

Animator rynku (market maker) składa zlecenia po obu stronach rynku z takim spreadem, aby ostatecznie doszło do jak największej ilości transakcji. Z tego czerpie zysk, który wynika z kosztów ponoszonych przez uczestników giełdy, które pochodzą z różnic pomiędzy cenami kupna i sprzedaży. W toku konsultacji z rynkiem ustalono spready na instrumentach giełdy na takim poziomie, aby te koszty były jak najbardziej zminimalizowane. Dzięki temu płynność na Giełdzie zwiększa się, a gracze realizują swoje zlecenia po bieżących cenach rynkowych.
 

Każdy hurtowy rynek powinien charakteryzować się odpowiednim poziomem płynności, zwłaszcza w zakresie kontraktacji długoterminowej. To właśnie głębokość rynku oraz jego płynność są niezbędne dla uczestników do realizacji strategii handlowych, w szczególności zabezpieczania ceny w przyszłości, bilansowania, czy też zamykania posiadanych pozycji dowolnego dnia obrotu czy momentu sesji. Dlatego tak ważne jest dla nas współtworzenie z naszymi Członkami, mechanizmów wspierających płynność obrotu, których zadaniem jest optymalizacja ryzyka rynkowego oraz podejmowanie czynności zmierzających do minimalizacji spreadów na instrumentach animowanych, czyli finalnie zmniejszających koszty funkcjonowania na platformie organizowanej przez TGE. Cieszymy się, że rok 2020 rozpoczynamy podpisaniem umowy z kolejnym animatorem na rynku energii – komentuje Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych TGE.


TRMEW Obrót została powołana w 2013 roku. Odpowiada za zakup i sprzedaż energii elektrycznej od niewielkich przedsiębiorców, handel prawami majątkowymi i świadectwami oraz gwarancjami pochodzenia. Ponieważ spółka należy do Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych – jednej z najstarszych polskich organizacji OZE, to zajmuje się przede wszystkim energia odnawialną.

Fot. główne: TGE

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.