Trump przeciwko porozumieniu paryskiemu

Na szczyt G20 w Hamburgu, który odbywał się w dniach 7–8 lipca 2017 roku, przyjechały najważniejsze osobistości światowej polityki. W czasie tego zjazdu poruszano różnorodną tematykę, m. in. kwestie środowiska naturalnego oraz ekologii. Właśnie w tym kontekście najbardziej krytykowano Donalda Trumpa – przeciwnika porozumienia paryskiego.

Wedle tego, co udało się ustalić mediom, wszyscy uczestnicy szczytu G20 w niemieckim mieście portowym opowiedzieli się za podtrzymaniem porozumienia paryskiego, kwestionując decyzję nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zapowiedział, że jego kraj wycofa się z tej umowy. Porozumienie paryskie nazwano „nieodwracalnym”, a to nie spodobało się Donaldowi Trumpowi i jego administracji.

Wśród państw, które przedstawiły takie stanowisko, znalazły się Chiny oraz Rosja, czyli polityczni przeciwnicy USA. Co więcej, podczas tegorocznego szczytu padło wiele nowych deklaracji odnośnie walki z zanieczyszczeniem środowiska. Prezydent Francji Emmanuel Macron potwierdził, że od 2040 roku w jego kraju nie będzie można kupić samochodu z silnikiem spalinowym. Ponadto oznajmił, iż Francja zmierza do produkcji energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych oraz atomu, rezygnując tym samym z węgla.