Trump przeciwko porozumieniu paryskiemu

Na szczyt G20 w Hamburgu, który odbywał się w dniach 7–8 lipca 2017 roku, przyjechały najważniejsze osobistości światowej polityki. W czasie tego zjazdu poruszano różnorodną tematykę, m. in. kwestie środowiska naturalnego oraz ekologii. Właśnie w tym kontekście najbardziej krytykowano Donalda Trumpa – przeciwnika porozumienia paryskiego.

Wedle tego, co udało się ustalić mediom, wszyscy uczestnicy szczytu G20 w niemieckim mieście portowym opowiedzieli się za podtrzymaniem porozumienia paryskiego, kwestionując decyzję nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zapowiedział, że jego kraj wycofa się z tej umowy. Porozumienie paryskie nazwano „nieodwracalnym”, a to nie spodobało się Donaldowi Trumpowi i jego administracji.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wśród państw, które przedstawiły takie stanowisko, znalazły się Chiny oraz Rosja, czyli polityczni przeciwnicy USA. Co więcej, podczas tegorocznego szczytu padło wiele nowych deklaracji odnośnie walki z zanieczyszczeniem środowiska. Prezydent Francji Emmanuel Macron potwierdził, że od 2040 roku w jego kraju nie będzie można kupić samochodu z silnikiem spalinowym. Ponadto oznajmił, iż Francja zmierza do produkcji energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych oraz atomu, rezygnując tym samym z węgla.