Uruchomiono spółkę ElectroMobility Poland

Nie tylko polski rząd planuje wspieranie elektromobilności w naszym kraju. Stworzona została specjalna spółka – ElectroMobility Poland – której zadaniem jest realizacja celów związanych z wspieraniem komunikacji elektrycznej w Polsce. Pierwszym działaniem realizowanym przez spółkę jest próba stworzenia polskiego samochodu elektrycznego; pierwszym krokiem będzie rozpisanie konkursu na projekt pojazdu. Dalsze działania doprowadzić mają do powstania jeżdżącego prototypu.

Spółka założona została pod nadzorem Ministerstwa Energii. Założycielami ElectroMobilty Poland są cztery polskie koncerny energetyczne: PGE, Enea, Energa oraz Tauron. Udział każdego z koncernów jest równy i wynosi 25% akcji spółki; jej kapitał aukcyjny wynosi 10 milionów złotych.

Plany spółki obejmują stworzenie podstaw zupełnie nowego rynku w Polsce, a także stanie się częścią globalnego przemysłu produkcji aut elektrycznych. Wszystko oparte jest o analizy obecnych trendów motoryzacyjnych itp. Spółka chwali się, że produkowane przy jej wsparciu pojazdy mają być inteligentne, wykorzystywać systemu Internetu Rzeczy, a przede wszystkim mają być ekonomiczne i ekologiczne. Polski rynek pojazdów elektrycznych ma stać się częścią globalnego przemysłu, jak zapowiadają władze spółki: Maciej Kość (Prezes Zarządu) i Krzysztof Kowalczyk (Dyrektor Zarządzający).

41-letni Krzysztof Kowalczyk ma być odpowiedzialny w spółce za kwestie merytoryczne. Jest on doskonale znany w sektorze polskich start-upów. Aktywnie działa on na rynku venture capital i innowacji. Posiada również doświadczenie w zakresie współpracy z branżą elektromobilności: zbudowany przez niego fundusz HardGamma Ventures finansuje projekt samochodu elektrycznego Vylson, budowanego we współpracy z Politechniką Warszawską. Jak powiedział: Najważniejsze na początek to przełamać barierę niemożności otaczającą ideę polskiego samochodu elektrycznego.

Spółka współpracować ma – wraz z Rządem – w ramach planu rozwoju elektromobilności oraz krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Jak zakładają opracowywane do roku 2025 dokumenty, po polskich drogach ma jeździć milion samochodów elektrycznych, jak już opisywaliśmy . Opisywane przez władze rozwiązania mają pozwolić na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez sektor motoryzacyjny oraz poprawić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju poprzez mniejsze uzależnienie od światowego przemysłu naftowego.

Jak mówi dyrektor EletroMobility Poland: Motoryzacja stoi u progu ogromnych zmian. Samochody stają się podłączonymi do sieci komputerami z dużą liczbą sensorów, mogą już autonomicznie jeździć bez kierowcy i są w coraz większym stopniu zasilane przez silniki elektryczne. Upowszechnianie się technologii i zmniejszające się bariery wejścia to szansa, aby polska motoryzacja znowu zaistniała na mapie Europy. Stworzenie własnych marek i dalszy rozwój sektora produkcji komponentów motoryzacyjnych będą bardzo istotne dla wzrostu gospodarczego. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na niepodjęcie próby wejścia do gry.

Dyrektor Kowalczyk wielki nacisk kładzie na budowę bardzo nowoczesnego pojazdu, z doskonałym i zaawansowanym oprogramowaniem. (…) Samochód elektryczny możemy już budować – z komponentów dostępnych na rynku. Cała sztuka w tym, by budując mocną, polską markę w tym obszarze, doprowadzić do produkcji innowacyjnych komponentów przez rodzimą branżę automotive. A innowacje nie muszą być tylko w sferze podzespołów – komentuje.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zapowiadał, że na początku marca rozpisany zostanie niezależny, resortowy konkurs na projekt karoserii małego auta elektrycznego, jakie miałoby być produkowane w Polsce. Tego rodzaju niewielki pojazd miałby służyć głównie do dojazdów do pracy, na zakupy czy do odwożenia dzieci do szkoły, jak komentuje Tchórzewski. Spółka która wygra konkurs może liczyć na państwowe inwestycje. Rząd miałby być mniejszościowym udziałowcem, posiadając 49% powstałej spółki.