Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ustawa antysmogowa na Mazowszu odwołana? Prokuratura Krajowa przedstawia absurdalne argumenty

Ustawa antysmogowa na Mazowszu odwołana? Prokuratura Krajowa przedstawia absurdalne argumenty

Ustawa antysmogowa na Mazowszu odwołana? Prokuratura Krajowa przedstawia absurdalne argumenty

Prokuratura Krajowa wniosła o unieważnienie uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego z roku 2017 posiłkując się argumentami, które są bezzasadne. To już nie pierwsza próba demontażu przepisów dotyczących jakości powietrza. Komu zależy na rujnowaniu naszego zdrowia?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Ustawa antysmogowa na Mazowszu odwołana?

Polski Alarm Smogowy wraz z mieszkańcami i innymi organizacjami przez lata zabiegał o ustanowienie przepisów antysmogowych. Polska ma najgorszą jakość powietrza w Europie, a polskie miasta regularnie lądują w rankingach najbardziej zanieczyszczonych ośrodków miejskich na świecie.

Pewne środowiska polityczne a teraz także Prokuratora dążą jednak do dalszego pogorszenia sytuacji zdrowotnej mieszkańców, tym razem Mazowsza. Zdaniem Prokuratury konsultacje uchwały, które odbyły się latem 2017 roku nie dopuściły do głosu mieszkańców województwa. Aktywiści, który brali udział w konsultacjach oceniają zarzuty Prokuratury jako absurdalne i podkreślają, że uczestniczyło w nich wiele innych grup mieszkańców Mazowsza.

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza ma na celu poprawę jakości powietrza i przyspieszenie tempa wymiany „kopciuchów”, czyli pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno. Jednocześnie dopuszcza ona spalanie węgla i drewna w kotłach zasypowych i automatycznych, które spełniają wymogi klasy 5 lub “ekoprojektu”.

Przypomnijmy, że każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza ginie w Polsce 5 tys. osób. To tak, jakby każdego roku z mapy Polski znikała mała gmina.

Prokurator walczy z czystym powietrzem

Paweł Dunikowski, prokurator z Prokuratury Okręgowej z Nowego Sącza oddelegowany do sprawy, zaskarżył uchwałę antysmogową dla województwa mazowieckiego domagając się jej unieważnienia w całości

Skąd to działanie na szkodę mieszkańców Mazowsza? W skardze Prokuratury wielokrotnie pada stwierdzenie, jakoby przed przyjęciem uchwały przeprowadzono wyłącznie konsultacje z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast oraz starostami, a nie dopuszczono do “stworzenia możliwości wypowiedzenia się przez ogół mieszkańców wspólnoty samorządowej Województwa Mazowieckiego których omawiana uchwała dotyczyła”. 

Aktywiści Warszawy Bez Smogu, organizacji, która uczestniczyła w konsultacjach nie potwierdzają przedstawionych zarzutów.

Zarzuty Prokuratury są absurdalne. Jako mieszkańcy Mazowsza zatroskani jakością powietrza uczestniczyliśmy w konsultacjach uchwały antysmogowej, wysłaliśmy do Zarządu Sejmiku nasze krytyczne pismo z uwagami do uchwały.

O ile mi wiadomo, w konsultacjach uchwały uczestniczyły również inne organizacje pozarządowe. Dlatego zarzuty sformułowane w skardze są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Co więcej, konsultacje miały miejsce sześć i pół roku temu i na żadnym etapie procedowania uchwały antysmogowej nie zostały podważone i zaskarżone
komentuje Piotr Siergiej z Warszawy Bez Smogu.

Absurd goni absurd

Prokuratura twierdzi, że nieprzeprowadzenie konsultacji wynikało z zastosowania “jedynie” przepisów działu III rozdziału 3 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. To niezrozumiały argument, ponieważ zgodnie z art. 96 ust. 5 Prawo ochrony środowiska przy uchwalaniu uchwały antysmogowej stosuje się właśnie przepisy działu III rozdziału 3 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko

Te przepisy regulują sposób prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, w tym sposób składania uwag i wniosków (mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym). Z przepisów tych wynika również minimalny termin na składanie uwag, który wynosi 21 dni.

Twierdzenie, że te przepisy wykluczają konsultacje z mieszkańcami jest błędne, ponieważ te właśnie przepisy dotyczą konsultacji z mieszkańcami i to właśnie na ich podstawie zostały przeprowadzone konsultacje.

Trudno zrozumieć, dlaczego po ponad sześciu latach Prokuratura Generalna zdecydowała się zaskarżyć uchwałę używając bezpodstawnych argumentów. Konsultacje z mieszkańcami się odbyły, trwały od 20 lipca 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku, w dodatku obwieszczenie rozpoczęcia konsultacji zostało opublikowane 10 lipca 2017 roku, a uwagi i wnioski były przyjmowane zarówno na piśmie, ustnie do protokołu, jak i drogą mailowąpodkreśla Piotr Siergiej z Warszawy Bez Smogu.

Ciężko znaleźć jakiekolwiek uzasadnienia dla działania na szkodę Polek i Polaków. Może chodzi tu po prostu o tworzenie podziałów w społeczeństwie i zaognianie wydawało się zamierzchłych już sporów.

– W maju grupa radnych PiS z powiatu otwockiego zaskarżyła u wojewody mazowieckiego zmiany w uchwale antysmogowej przyjęte przez sejmik wojewódzki pod koniec kwietnia. Ich zdaniem niezgodna z prawem polskim i unijnym jest część zapisów związana z zakazem spalania paliw stałych. Radni powiatowi skierowali do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła wniosek o uchylenie zakazu montowania w nowo budowanych budynkach instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Autorzy wniosku są zdania, że przepis ten jest niezgodny z ustawą o źródłach energii, zapisami Polityki energetycznej rządu do 2040 roku oraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych – pisze portal Cire.pl.

Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska to partie znane z uchwalania prawa pogarszającego sytuację zdrowotną mieszkańców naszego kraju.

Źle dzieje się też w Małopolsce

Niestety niepokojące sygnały dotyczące jakości powietrza dochodzą do nas także z województwa małopolskiego. 

26 września 2022 roku Sejmik Województwa Małopolskiego przegłosował wydłużenie okresu wymiany kotłów bezklasowych. 25 radnych PiS, Solidarnej Polski i PSL zagłosowało za zmianami w małopolskiej uchwale antysmogowej. Chociaż wcześniej proponowano zatrzymanie kopciuchów przez jeden okres grzewczy, ostatecznie radni zdecydowali wydłużyć okres ich wymiany do maja 2024 roku. 

Zdaniem przedstawicieli Polskiego Alarmu Smogowego, odroczenie uchwały antysmogowej nie rozwiązuje żadnego problemu, którym zasłania się Zarząd Sejmiku Województwa Małopolskiego.

źródło: Polski Alarm Smogowy, cire.pl, zdj. główne: flickr.com/Greenpeace Polska

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.