Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W Polsce powstała nowoczesna instalacja oczyszczania spalin. Zredukuje pył o 99,5%

W Polsce powstała nowoczesna instalacja oczyszczania spalin. Zredukuje pył o 99,5%

W Polsce powstała nowoczesna instalacja oczyszczania spalin. Zredukuje pył o 99,5%

Nowoczesna instalacja oczyszczania spalin powstała w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu. Instalacja ograniczy emisję dwutlenku siarki i tlenku azotu, a zainstalowane filtry tkaninowe zredukują pył ze spalin do poziomu pojedynczych miligramów na metr sześcienny.

Reklama

Nowoczesna instalacja oczyszczania spalin

Nowoczesna instalacja oczyszczania spalin została otwarta 29 listopada 2022 roku w Grudziądzu. Inwestycja cieszy szczególnie, że w Polsce niezmiennie mamy do czynienia z fatalną jakością powietrza.

Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w 2018 roku, ale ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy elektrociepłowni oraz brak możliwości planowania dłuższych postojów, prace budowlane odbywały się na czynnym obiekcie. Spowodowało to konieczność rozłożenia procesu budowy na 4 lata z podziałem na etapy.

W ramach inwestycji wykonano trzy instalacje odpylania i odsiarczania spalin w technologii półsuchej wapiennej oraz odazotowania spalin metodą selektywną niekatalityczną SNCR dla kotłów parowych. Elektrociepłownia zyskała ponadto oraz dwie instalacje odpylania i odazotowania spalin metodami pierwotnymi dla kotłów wodnych.

Wybudowano także stację rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej, sorbentu i produktu poreakcyjnego. Ponadto dokonano wymiany elewacji kotłowni, naprawy istniejących dróg oraz placów w rejonie inwestycji. Wartość inwestycji wyniosła 64,3 mln zł netto. Jaki jest oczekiwany wpływ instalacji na środowisko?

Mniejsza emisja siarki i pyłów

W wyniku przeprowadzonej inwestycji grudziądzka elektrociepłownia ograniczy emisję dwutlenku siarki o 48%, tlenku azotu o 25%, a zainstalowane filtry tkaninowe o sprawności odpylania ponad 99,5%, redukują pył ze spalin do poziomu pojedynczych miligramów na metr sześcienny. 

Instalacja oczyszczania spalin Elektrociepłowni Łąkowa przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz do spełnienia przez Grupę OPEC (właściciela elektrociepłowni)  wymaganych unijnym prawem poziomów emisji zanieczyszczeń, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023.

nowoczesna instalacja oczyszczania spalin
Nowoczesna instalacja oczyszczania spalin w Grudziądzu, źródło: opec.grudziadz.pl

Normy jakości powietrza w UE nie są podwyższane bez powodu. Stan powietrza w polskich miastach jest tragiczna.

Wciąż jesteśmy czerwonym punktem na mapie, jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza. Wskaźnik przedwczesnej umieralności w Polsce jest niestety najwyższy w Europie. Według Najwyższej Izby Kontroli rocznie ponad 40 tys. Polaków umiera przedwcześnie tylko i wyłącznie ze względu na zły stan powietrza w dużych miastach.

To co jeszcze jest zatrważające, to fakt, że w bieżących światowych rankingach zanieczyszczenia powietrza na 10 miast z najgorszym stanem powietrza 3 zawsze są z Polski, obok metropolii z Pakistanu, Chin i Indii
powiedział Prezes OPEC Grudziądz Marek Dec.

Inwestycje, taka jak ta w Grudziądzu, są ważnym krokiem w stronę jakości powietrza, ale nie rozwiążą problemu. Koniecznością jest odejście od źródła zanieczyszczeń, czyli spalania paliw kopalnych. Filtrowanie szkodliwych związków powinno towarzyszyć modernizacji polskiego systemu elektroenergetycznego.

Zaniedbanie modernizacji i opieranie się na zapóźnionych mocach węglowych doprowadziło do sytuacji, w której Polska nie jest nawet czerwonym, jak powiedział Prezes OPEC, punktem na mapie, lecz nawet fioletowym. W Polskich miastach, szczególnie zimą, po prostu nie da się oddychać.

Gdzie zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest najgorsze?

Polskie miasta z najgorszym powietrzem

Polski Alarm Smogowy co roku przygotowuje ranking miejscowości w Polsce z najgorszą jakością powietrza. Z tegorocznej edycji wynika, że największa chmura smogu znajduje się nad południem kraju, a szczególnie nad województwem śląskim i małopolskim. 

To właśnie miasta położone w tych regionach znalazły się na niechlubnym podium – Nowa Ruda, Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Pszczyna i Wodzisław Śląski. Powietrze nie nadawało się tam do oddychania przez około 2-3 miesiące w ciągu całego roku, przekraczając krajową normę przynajmniej dwukrotnie.

W rankingu brano pod uwagę trzy czynniki: 

  • stężenie pyłów PM10 – cząsteczek, które osadzają się w płucach i oskrzelach,
  • stężenie pyłów PM2,5 – cząsteczek, które przenikają do krwi, powodując podrażnienie dróg oddechowy,
  • stężenie benzo(a)pirenu – toksycznej i rakotwórczej substancji.

Zobacz, czy Twoje miasto znajduje się na tej niechlubnej liście:

źródło: opec.grudziadz.pl, healpolska.pl zdjęcia: opec.grudziadz.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.