Walczą prawem z przemysłowym smogiem

Frank Bold to fundacja zrzeszająca prawników, która prowadzi bezpłatną poradnię prawną w sprawach związanych z ochroną środowiska. Tym razem swoją ofertę kieruje do lokalnych społeczności dotkniętych problemem smogu.

Fundacja Frank Bold

Organizacja działa od 1995 roku na świecie, a od 2012 w Polsce. Zespół prawników doradza osobom aktywnie działającym na rzecz swojego otoczenia oraz rozwiązuje problemy prawne. Swoją działalność koncentruje w trzech obszarach – Odpowiedzialna Energia, Odpowiedzialne Państwo oraz Odpowiedzialne Przedsiębiorstwa. Na stronie Fundacji możemy znaleźć poradniki i szablony dotyczące środków zaskarżania, pozwolenia na budowę lub dostępu do informacji publicznej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W trosce o czyste powietrze

Frank Bold realizuje projekt finansowany przez Patagonia Environmental Grants Program Fund. W ramach akcji zamierza pomagać społecznościom lokalnym, które zmagają się z problemem zanieczyszczenia powietrza spowodowanym działalnością zakładów przemysłowych. 

Potrzebujesz pomocy?

Osoby mieszkające w sąsiedztwie fabryk i zakładów przemysłowych mają szansę na poradę prawną. Jedna ze spraw zostanie kompleksowo poprowadzona przez prawników z Frank Bold. 

“Możemy zaoferować pomoc w sprawach dotyczących emisji do powietrza z zakładów przemysłowych – przede wszystkim chodzi tu o średnie i duże zakłady. (…) Jesteśmy w stanie pomóc w sprawie emisji substancji toksycznych, jak i uciążliwości odorowych. W ramach tego projektu nie zajmujemy się drobnymi przedsiębiorstwami, chociaż jeśli ktoś się zgłosi, to spróbujemy pomóc” – komentuje Miłosz Jakubowski, prawnik z Fundacji Frank Bold.

Aby uzyskać pomoc, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Fundacji

Źródło: smoglab.pl, frankbold.pl