Wiatr dostarcza Wielkiej Brytanii prawie 20% energii

Brytyjskie Ministerstwo Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowych opublikowało raport „Trendy energetyczne”, dotyczący stanu sektora energetycznego Wielkiej Brytanii w I kwartale 2018 roku. Z zestawienia wynika, że elektrownie wiatrowe zaspokoiły 19,1% popytu na energię elektryczną w kraju.

Lądowe turbiny wiatrowe zaspokoiły 10,6% potrzeb energetycznych krajów, podczas gdy udział farm offshore wyniósł 8,5%. Całkowity udział odnawialnych źródeł energii w I kwartale 2018 roku wynosił 30,1 %.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Dyrektor wykonawczy organizacji RenewableUK Emma Pinchbeck powiedziała, że „te nowe dane pokazują, że sama energia wiatrowa generuje prawie 20% całkowitego zapotrzebowania Wielkiej Brytanii na energię elektryczną. Chociaż to imponujące, jest to jednak początek. Dzisiejszy przełomowy raport rządowy ostrzega też, że musimy działać więcej, aby osiągnąć nasze cele czystej energii oraz rekomenduje zainstalowanie większej ilości lądowych mocy wiatrowych, ponieważ jest to najtańsze źródło energii. Mamy nadzieje, że ministrowie wysłuchają własnych ekspertów i podejmą szybkie działania w celu zniesienia blokady z przyszłych projektów lądowych”.

Udział energii odnawialnej w wytwarzaniu energii elektrycznej (hydroenergetyka, energetyka wiatrowa i inne źródła energii odnawialnej) wzrósł do rekordowo wysokich wyników kwartalnych – 30,1% w I kwartale 2018 roku, w porównaniu do 27,0% w I kwartale 2017 roku, głównie ze względu na zwiększoną generację i wyższe prędkości wiatru. W pierwszym kwartale 2018 roku produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych osiągnęła rekordowy poziom 27,9 TWh, czyli uzyskano wzrost o 10,2% w porównaniu do analogicznego okresu z 2017 roku. Odnawialna moc energii w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 41,9 GW, co oznacza wzrost o 11,2% w porównaniu do analogicznego okresu także z 2017 roku.

Kolejnym interesującym faktem jest to, że OZE wygenerowały więcej energii niż siłownie jądrowe, który wyprodukowały 17,9%

Komunikat Ministerstwa przypomina, że 10,2% końcowego zużycia energii w 2017 r. pochodziło ze źródeł odnawialnych, podczas gdy w 2016 roku odnotowano 9,2%. W 2017 roku nastąpił wzrost zużycia odnawialnej energii elektrycznej jako „paliwa” w transporcie o 13%. Wzrósł również udział OZE w generowaniu ciepła o 3,6%. Poniższy wykres pokazuje wykorzystanie energii odnawialnej w Wielkiej Brytanii do ogrzewania, elektryczności i transportu na przestrzeni lat od 2005 roku.

W kwietniu informowaliśmy, że brytyjski sektor morskiej energetyki wiatrowej zobowiązał się do ścisłej współpracy z władzami Wielkiej Brytanii w zakresie transformacji energetycznej kraju. W ramach porozumienia Sector Deal do 2030 roku Anglia ma podwoić moce wiatrowe, osiągając cel 30 GW.

Źródło: Renewable UK, UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy