Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Władze Nowego Jorku przyjęły ustawę o energii odnawialnej. Pomoże wyjść z ekonomicznego impasu branży OZE?

wiatraki-oze

Władze Nowego Jorku przyjęły ustawę o energii odnawialnej. Pomoże wyjść z ekonomicznego impasu branży OZE?

Ustawy, które ułatwią przyspieszenie realizacji projektów związanych z energetyką odnawialną, przyjęły władze amerykańskiego stanu Nowy Jork. Przepisy nie tylko pozwolą osiągnąć zakładane cele klimatyczne, ale mają ułatwić branży OZE wyjście z kryzysu spowodowanego epidemią SARS-CoV-2.

BANER MOBILEB1
Reklama

Ustawa o przyspieszonym wzroście energii odnawialnej i korzyściach dla społeczności zakłada między innymi utworzenie specjalnego biura lokalizacji energii odnawialnej w USA. Jego zadaniem ma być praca nad ujednoliceniem standardów i warunków środowiskowych dla inwestycji w OZE. Dzięki temu sprawniej mają być realizowane projekty OZE większe niż 25 MW.

Jak ocenia Rossana Rosado, sekretarz stanu Nowy Jork, istotą przyjętych zmian prawnych jest skupienie się na polityce przyszłościowej. Dzięki temu uda się jednocześnie zapewnić szybszą konwersję na OZE w Nowym Jorku. Nie bez znaczenia jest również czynnik społeczno-ekonomiczny. Dzięki pobudzeniu popadającej w marazm spowodowany epidemią koronawirusa amerykańskiej gospodarki uda się doprowadzić do powstawania nowych miejsc pracy. Może to mieć w najbliższych miesiącach kluczowe znaczenie.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Jak informuje Departament Pracy stanu Nowy Jork, stopa bezrobocia zanotowana tam w lutym wyniosła 3,7 proc., co oznacza spadek w ujęciu rok do roku o 0,3 punktu procentowego. W całych Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia w lutym wyniosła 3,5 proc. Niestety, prognozy ekonomistów nie napawają optymizmem. Szef oddziału amerykańskiego banku centralnego z St. Louis, James Bullard przewiduje, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy bezrobocie w USA wzrośnie do 30 proc.

Źródło: power-technology.com, labor.ny.gov

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.