Wojciech Albert Kurkowski pełnomocnikiem ds. ochrony zwierząt

Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski powołał pełnomocnika do spraw ochrony zwierząt. Będzie nim Wojciech Albert Kurkowski. Dotychczas pełnił on funkcję wiceprezesa organizacji World Cat Federation.

Powołanie Kurkowskiego nastąpiło w piątek po południu. Na portalu rządowym gov.pl nowego pełnomocnika opisano jako “miłośnika zwierząt, międzynarodowego sędziego felinologicznego i wiceprezesa World Cat Federation”.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Obowiązki ministerialnego pełnomocnika ds. ochrony zwierząt

Zadaniem rzecznika ds. ochrony zwierząt będzie między innymi opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony zwierząt oraz ich dobrostanu, a także analizowanie, ocena i monitorowanie obecnie funkcjonujących przepisów. 

Dodatkowo zadaniem nowo powołanego pełnomocnika ma być identyfikacja najważniejszych problemów w sferze, którą będzie się zajmował, a także przedstawianie propozycji ich rozwiązania. Kurkowski będzie również współpracował z organizacjami społecznymi, zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt oraz z samorządami. 

Nieufność wobec Wojciecha Alberta Kurkowskiego?

Cezary Wyszyński z Fundacji Viva! dla portalu oko.press odpowiada, że nie zna Kurkowskiego, ale niepokoi go fakt, że został mianowany przez ministra rolnictwa – przeciwnika niezależnych organizacji walczących o prawa zwierząt. Co więcej zwraca uwagę, że nowego rzecznika powołano bez trybu konkursowego.

Hodowca i miłośnik zwierząt domowych

Z informacji zebranych przez portal wynika, że Kurkowski jest z wykształcenia aktorem. Założył on Klub Miłośników Myszy Rasowych i prowadzi też ich hodowlę “Adalbertus”. Hoduje także psy, grzywacze chińskie. Przedstawia się go jako miłośnika zwierząt domowych. Kurkowski pełnił także funkcję prezesa Polskiej Federacji Felinologicznej „Felis Polonia” oraz otrzymał tytuł honorowego prezydenta Cat Club Łódź. Był też redaktorem naczelnym miesięcznika “Kot”.

Co więcej jest pomysłodawcą obchodów Światowego Dnia Kota w Polsce oraz ogólnopolskiej akcji „Rasowce – Dachowcom”.

Źródło: oko.press.pl, gov.pl