Wrocławska Elektrownia Słoneczna rozpoczyna współpracę z UE Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe podpisały porozumienie o partnerstwie, w ramach którego zadeklarowały współpracę na rzecz poprawy stanu środowiska. Spółdzielnia uruchomiła pierwszą w Polsce rozproszoną elektrownię słoneczną, a uczelnia, korzystając z jej doświadczeń, rozpoczyna instalację paneli fotowoltaicznych na dachach budynków w swoim kampusie, planując w ciągu 10 lat uniezależnić się energetycznie. Łącząc swoje siły w zakresie pozyskiwania odnawialnej energii, oba podmioty chcą zachęcać wrocławian do partnerskiego działania na rzecz lepszego powietrza w naszym mieście.  

W listopadzie br. mija rok od uruchomienia Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wrocław-Południe. Na dachach 35 wieżowców zamontowano łącznie 2771 paneli fotowoltaicznych. Z elektrowni o mocy blisko 0,8 MW korzysta już prawie 15 tysięcy wrocławian.  Panele zasilają części wspólne budynków – m.in. windy, oświetlenie korytarzy i otoczenia, hydrofonie i inne. – Według wstępnych szacunków oscylujące wokół  1 mln zł rocznie rachunki za wspólnie zużywany prąd zmniejszyły się o blisko 350 tys. – mówi Józef Śnieżek, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław- Południe. – Jeszcze większe są korzyści dla środowiska – dzięki Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej w tym roku trafiło do atmosfery o około 600 ton CO2 mniej. Za nami bardzo słoneczny rok i przekonaliśmy się, że fotowoltaika sprawdza się w naszych warunkach klimatycznych. Będziemy rozwijać to zastosowanie; teraz chcemy dzielić się naszym doświadczeniem z tymi, którym również zależy na środowisku – dodaje.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Panele po sąsiedzku

Uniwersytet Ekonomiczny pierwsze panele słoneczne uruchomi na swoich budynkach w przyszłym roku, a w ciągu 10 lat ma stać się samowystarczalną energetycznie uczelnią. To jeden z kluczowych projektów działającego na Uniwersytecie Green Teamu, Komisji Rektorskiej ds. Odpowiedzialności Społecznej. – Uczelnia jako instytucja publiczna pragnie włączyć się w realizację koncepcji społecznej i środowiskowej odpowiedzialności – mówi prof. dr hab. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – Uczymy studentów o  nowych modelach biznesowych uwzględniających kryteria środowiskowe oraz instrumentach prawnych i finansowych wspomagających zmianę modelu gospodarki na niskoemisyjny. Chcemy poprzez konkretne działania na kampusie uczelni potwierdzić, że robimy to też praktycznie – dodaje.

Z najwyższych pięter kampusu widać zamontowane na sąsiednich budynkach instalacje fotowoltaiczne SM Wrocław-Południe, więc przykładu nie trzeba było szukać daleko. Spółdzielnia zadeklarowała wsparcie o własne doświadczenia, a w zamian otrzymała możliwość korzystania z badań naukowych prowadzonych przez uczelnię w zakresie co-creation i OZE. – Z sąsiedzkich rozmów o fotowoltaice zrodził się pomysł szerokiej współpracy, mającej na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki i transformacji energetycznej  – mówi Marek Dera, wiceprezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. – Spółdzielnia wnosi w porozumienie swoje know-how wynikające z realizacji przełomowego na polskim gruncie miejskiego projektu z zakresu energii odnawialnej, uczelnia zaś swój olbrzymi potencjał dydaktyczny – dodaje.

Środowisko – wspólna sprawa

Uniwersytet Ekonomiczny już teraz kształci przyszłych liderów zmian w zakresie odpowiedzialności za stan środowiska. – W tym roku akademickim po raz pierwszy przeprowadzimy rekrutację na nową specjalność Lider Zielonej Gospodarki – mówi dr hab. Bożena Ryszawska, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego. – Studia umożliwią nabycie wiedzy nt. istoty zrównoważonego rozwoju, gospodarki okrężnej, możliwości redukowania negatywnego wpływu na środowisko w poszczególnych obszarach działania, poznanie praktycznych rozwiązań zasobooszczędnych i niskoemisyjnych. Studia realizowane będą w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi, które są świadome swojej roli zarówno w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko, jak i w tworzeniu świadomych ekologicznie społeczeństw – dodaje.

Dobra energia na południu Wrocławia

Uniwersytet Ekonomiczny i Spółdzielnia Mieszkaniowa stoją w przededniu dużych projektów ekologicznych, o znacznym wpływie na poprawę powietrza we Wrocławiu. Uczelnia rozpoczyna montaż paneli fotowoltaicznych, docelowo na 24 swoich budynkach. Spółdzielnia, po sukcesie Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej, planuje jej rozbudowę, a w przyszłym roku w czterech blokach pilotażowo uruchamia pompy ciepła, które, współpracując z panelami fotowoltaicznymi,  będą produkowały energię cieplną dla podgrzania wody.

Współpraca w zakresie ochrony środowiska podmiotów takich jak uczelnia i spółdzielnia ma wymiar nie tylko praktyczny, polegający na wymianie wiedzy i doświadczeń  – mówi Mirosław Lach, współtwórca idei Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej. – To także integracja dwóch wielkich społeczności wokół celu ważnego dla wszystkich wrocławian – poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Działając razem, w partnerstwach, możemy zrobić więcej dla środowiska – podsumowuje.

Więcej informacji: https://swiatoze.pl/wroclawska-elektrownia-sloneczna-juz-dziala/