Wychwyt dwutlenku węgla z wykorzystaniem pomp ciepła

Wychwyt gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, ze spalin z procesów przemysłowych to ważne zadanie. Przykładem tego może być wychwyt CO2 z fabryk cementu – tego rodzaju przedsiębiorstwa odpowiadają za około 6% światowej emisji tego gazu do atmosfery.

Dzięki nowemu systemowi, opartemu na energii odnawialnej z pomp ciepła, możliwy jest wychwyt CO2 z nieporównywalną z poprzednimi technologiami wydajnością. Opisywany system jest w stanie zmniejszyć ilość energii potrzebnej do eliminacji tego szkodliwego dla klimatu gazu ze spalin o około 75%.

To dobra wiadomość dla klimatu, ponieważ cementownie emitują więcej CO2 niż np. cały światowy transport lotniczy. Miedzy innymi ta kwestia sprawiła, że norweska Lewicowa Partia Socjalistyczna rozpoczęła lansowanie pomysłu stworzenia rynku dla nowego cementu oznaczonego znakiem zerowej emisji.

Łączenie różnych technologii

Obliczenia i pomysł samej metody wychwytu powstały w SINTEF Industry oraz w Politechnice w Mediolanie. Naukowcom udało się z powodzeniem wykorzystać technologię SARC do wychwytu CO2 z spalin przemysłowych.

System ten wykorzystuje pompę ciepła oraz pompę próżniową do działania. Cały proces jest oparty o odzyskiwanie ciepła z reakcji absorpcji dwutlenku węgla. Później wykorzystuje się je w kolejnych krokach, takich jak uwalnianie CO2 z absorbera.

Do odzysku energii z absorbera wykorzystywana jest pompa ciepła, jak pokazano na ilustracji. Dodatkowo, by zwiększyć wydajność transferu ciepła, proces desorpcji dwutlenku węgla prowadzi się w warunkach zmniejszonego ciśnienia. Rezultatem tego jest istotne zmniejszenie energochłonności procesu wychwytu.

Możliwość instalacji w istniejących systemach

Jedną z kluczowych zalet nowej metody usuwania dwutlenku węgla ze spalin jest możliwość zastosowania opisanej technologii w już istniejących instalacjach. Przetestowano system w połączeniu z sorbentami opartymi na metalach alkalicznych oraz polietylenoiminie.

Pompa próżniowa i pompa ciepła zasilane są elektrycznie. Dzięki temu łatwo jest zainstalować tego rodzaju system na dowolnym kominie – wystarczy doprowadzić tylko energię elektryczną.

Obecnie SINTEF pracuje nad szacowaniem kosztów wykorzystania technologii SARC w trzech obszarach: produkcji cementu, spalarniach śmieci oraz elektrowniach węglowych. Celem jest pokazania, że nowa koncepcja może być tańsza i lepsza niż dotychczasowe.