Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

XV Forum Nowej Gospodarki – warsztaty i dyskusja ekspercka

XV Forum Nowej Gospodarki – warsztaty i dyskusja ekspercka

Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce wynikające z Zielonego Ładu będą tematem XV edycji Forum Nowej Gospodarki, ponadregionalnej debaty z udziałem ekspertów na temat gospodarczej i technologicznej przyszłości Śląska.

BANER MOBILEB1
Reklama

Postanowienia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Porozumienia Paryskiego, Europejskiego Zielonego Ładu jasno zarysowują światowe i europejskie trendy w energetyce: odchodzenia od paliw kopalnych, wspierania odnawialnych źródeł energii, realizowania celów neutralności klimatycznej. W tym kontekście przed województwem śląskim stoją ogromne wyzwania.

W kierunku rozwoju nowoczesnej energetyki

Analiza dokumentów strategicznych, ukazująca słabnącą pozycję Śląska
w gospodarce kraju, potwierdza potrzebę podjęcia odważnych decyzji odnośnie zmian w ekosystemie energetyki i innowacji oraz nowego zdefiniowania jej filarów. Z drugiej strony, olbrzymi potencjał intelektualny i techniczny regionu niezbędny do rozwoju nowoczesnej energetyki, w tym energetyki opartej o odnawialne i rozproszone źródła energii, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przemiany technologiczne stawiają także pytania o społeczne i środowiskowe skutki podejmowanych przeobrażeń, w tym zagospodarowanie poprzemysłowego dziedzictwa i przekwalifikowania miejsc pracy.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Porozmawiajmy o przyszłości

Próbą odpowiedzi na te pytania będzie debata online z udziałem przedstawicieli sektora nauki, biznesu, administracji i organizacji społecznych, organizowana 27 XI 2020 przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. Obrady będą zwieńczeniem serii webinarów, odbywających w dniach: 29 X 2020, 5 XI 2020, 12 XI 2020, 19 XI 2020, poświęconych ekonomicznym, technologicznym, środowiskowym
i społecznym aspektom przemian i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku. Każde webinarium rozpocznie prelekcja eksperta dziedzinowego, a jej tematyka będzie bodźcem do późniejszej dyskusji wśród uczestników spotkania.

Udział we wszystkich częściach Forum jest bezpłatny, ze względu na charakter obrad uczestników obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama
Swiat oze

Harmonogram spotkań:
Warsztat 1: Aspekty ekonomiczne przemian w energetyce Górnego Śląska
29 października 2020, godz. 10:00

Warsztat 2: Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce
5 listopada 2020, godz. 10:00

Warsztat 3: Aspekty środowiskowe przemian technologicznych i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku
12 listopada 2020, godz. 10:00

Warsztat 4: Aspekty społeczne przemian technologicznych w sektorze energetyki na Górnym Śląsku
19 listopada 2020, godz: 10:00

Debata ekspercka online: Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim
27 listopada 2020, godz. 10:00

Efektem prac Forum Nowej Gospodarki ONLINE będzie opracowanie rekomendacji dot. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Przygotowania do wydarzenia prowadzone są w ramach kreowania marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO II) w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja I0B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aktualne informacje w wydarzeniu na Facebooku.

Świat OZE jest patronem medialnym wydarzenia.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.