Zalecenia CEER o umowach z cenami dynamicznymi

Zalecenia CEER o umowach z cenami dynamicznymi

Rada Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) przyjęła raport dotyczący implementacji ofert z cenami dynamicznymi. W dokumencie znajdują się wytyczne, na podstawie których powinny być wdrażane umowy z tytułową ceną. Zyskać na nich mają wszyscy posiadający inteligentny licznik, w tym prosumenci. 

Podcast

Umowy z ceną dynamiczną zawierają sprzedawcy energii (spółki obrotu) z odbiorcami końcowymi. Ceny energii nie są ustalane z góry i różnią się w zależności od okresu. Polski Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia, że tego typu umowy mogą być korzystne dla odbiorców, ponieważ umożliwiają im poniesienie niższych kosztów. Szczególnie chodzi o tych, którzy mogą zarządzać swoim zużyciem energii i dostosowywać je do aktualnego poziomu ceny energii na rynku (m.in. w trakcie godzin szczytu, kiedy ceny prądu w ciągu dnia są najwyższe). Umowa z ceną dynamiczną odzwierciedla zróżnicowanie ceny na rynku spotowym (dnia bieżącego i następnego). 

Obecnie odbiorcy energii kupują ją na podstawie umów ze stałą, niezmienną ceną, która nie odzwierciedla wahań cen energii na rynku hurtowym. Niewielu z nas korzysta z umów, które przewidują np. dwie stawki za energię w ciągu doby. Ceny dynamiczne to ogromny przeskok jakościowy zmieniający rynek energii, zarówno po stronie sprzedawców jak i odbiorców energii. Jednak wprowadzenie tak innowacyjnej usługi stanowi także ogromne wyzwanie dla wszystkich uczestników rynkuwyjaśnia Rafał Gawin, Prezes URE.

Wskazówki CEER, jak powinny wyglądać umowy z ceną dynamiczną:

  1. Formuły cenowe powinny być wyznaczane na bazie cen dnia następnego. Można również wziąć pod uwagę skorzystanie z bieżących cen hurtowych, jednak wtedy formuła będzie znacznie skomplikowana. 
  2. Oferty cen dynamicznych powinny bazować na aktualnych danych pomiarowych – ceny w danym czasie pokrywają się z pomiarem w czasie rzeczywistym u odbiorcy końcowego.
  3. Dane na fakturach, które otrzymuje odbiorca od sprzedawcy, powinny zawierać informacje zagregowane – na przykład średnia cena z tygodnia. Dopiero na wniosek odbiorcy udostępniane byłyby szczegółowe dane, a sprzedawca ma być zobowiązany do zapewnienia mu odpowiednich narzędzi, dzięki którym miałby do nich pełny wgląd. 
  4. Urzędy regulacyjne, które otrzymają obowiązki monitorowania umów, mają przyjąć odpowiednie wskaźniki pomocowe. 

URE zaznacza jednak, że dużą korzyść mogą otrzymać ci odbiorcy, którzy nie tylko mają inteligentne liczniki, ale mogą faktycznie zarządzać swoim zużyciem energii, choćby dzięki własnym magazynom. Tylko w takich sytuacjach odbiorca może uniknąć pobierania energii z sieci. W dobrej sytuacji znajdują się też prosumenci – dzięki inteligentnym licznikom mogą dostosować wielkość produkcji energii elektrycznej w dowolnym przedziale czasowym. 

Źródło: ure.gov.pl, ceer.eu

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.