Zalecenia GIS dla targowisk i bazarów. Higiena rąk i kaszlu

GIS wydał obszerne zalecenia dotyczące higieny na bazarach i targowiskach. W wielu miastach na „giełdach” i targach wciąż są tłumy. Czy bazary to bezpieczne miejsce? 

Zalecenia GIS są obszerne i dotyczą głównie stoisk z żywnością. Rekomendacje są bardzo rygorystyczne. Czy sprzedawcom uda się je spełnić? Jeśli zalecenia dotyczące higieny nie będą przestrzegane, zarządca targowiska będzie miał prawo je zamknąć. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Publikujemy listę zaleceń. Co należy zrobić? 

– Stosować właściwą higienę rąk
– Stosować higienę kaszlu i oddychania
– Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością
– Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
– Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra)
– W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych

1. Higiena rąk:

Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce:

Przed rozpoczęciem pracy;
Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
Po skorzystaniu z toalety;
Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
Po kontakcie z pieniędzmi.
W przypadku straganów na bazarze/targowisku np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem

2. Higiena kaszlu i oddychania:

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

3. Zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością:

Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na targowiskach, bazarach – na straganach, w sklepikach, stoiskach etc. – powinny zweryfikować wprowadzone dobre praktyki higieniczne

4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe tj.: gorączka, kaszel, duszność.

Nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel albo gorączkę.

W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi.

5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).

Dotyczy to zarówno osób w sklepikach i sklepach jak również na terenie całego targowiska, gdzie nie powinno się znajdować zbyt wiele osób.

Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1.5m. W sklepach i sklepikach należy zachować ten odstęp między klientami, jak również od osób sprzedających.

Poza częstym myciem i dezynfekcją, w sklepach/sklepikach w miarę możliwości zaleca się wietrzenie pomieszczeń.

6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych

Płatności bezgotówkowe są bezpieczniejsze, jednakże trzeba mieć na uwadze np. seniorów, który często nie korzystają z płatności kartą. Powinni mieć oni możliwość dokonania płatności, dlatego też po każdym kontakcie z gotówką, należy myć ręce lub przynajmniej je zdezynfekować preparatem na bazie 60% alkoholu.

Możliwe jest też zorganizowanie dowozu towaru do klientów – w miarę możliwości kadrowych/transportowych.