Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zamrożenie ceny prądu. Jakie będą rachunki za energię od grudnia i w 2023 roku?

Zamrożenie ceny prądu. Jakie będą rachunki za energię od grudnia i w 2023 roku?

Zamrożenie ceny prądu. Jakie będą rachunki za energię od grudnia i w 2023 roku?

Zamrożenie ceny prądu to efekt ustawy przyjętej przez sejm 7 października. Jakie będą rachunki za prąd od grudnia i w 2023 roku? Jakie zmiany wprowadziła ustawa i jak zamrożenie ceny prądu wpłynie na zasobność naszych portfeli? 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Zamrożenie ceny prądu

Zamrożenie ceny prądu, które obowiązwać będzie od 1 grudnia do końca 2023 roku, to część tzw. Tarczy Solidarnościowej. Wyższe rachunki za energię ominą tych, którzy zmieszczą się w limicie rocznego zużycia do 2 MWh. Podwyższony limit, 2,6 MWH, obowiązywać będzie osoby z niepełnosprawnościami, a najwyższy 3 MWh dotyczyć będzie rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Obniżona stawka podatku VAT 5% została przedłużona do końca 2022 roku.

Wprowadzony zostanie też specjalny dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego do prądu należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023. 

Zamrożenie ceny prądu

Zamrożenie ceny prądu ma przełożyć się na brak wzrostu kosztów energii dla większości polskich rodzin.

Jakie będą rachunki za prąd od grudnia 2022 i w przyszłym roku?

Jak konkretnie zamrożenie ceny prądu wpłynie na wysokość rachunku? Maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych, po przekroczeniu limitów zużycia energii, ma wynieść 699 zł/MWh. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów wrażliwych ma być to wynosić 785 zł/MWh.

 • Cena prądu w 2022 roku (energia czynna 0,41 zł/kWh, VAT 5%, zniesiona akcyza) ma wynosić 0,72 zł za 1 kWh.
 • Cena prądu w 2023 roku do limitu zużycia 2000 kWh (energia czynna 0,41 zł/kWh, VAT 23%, obowiązująca akcyza) to 0,85 zł za 1 kWh.
 • Cena prądu w 2023 roku powyżej 2000 kWh (energia czynna 0,699 zł/kWh, VAT 23%, opłaty dystrybucyjne powiększone o 20%) wyniesie 1,28 zł za 1 kWh.

Ustawa nie informuje, jakie ceny prądu obowiązywać będą w 2024 roku. 

O czym jeszcze mówi ustawa?

Zamrożenie ceny prądu to nie wszystko, co wprowadza nowa ustawa. Co jeszcze się w niej znajduje?

 • Ustawa nie bierze pod uwagę trudności rozliczania energii w mieszkaniach/domach wynajmowanych.
 • Zamrożenie ceny prądu nie dotyczy umów na tzw. „gwarancję stałej ceny” ze sprzedawcą.
 • Jeśli między 1 października 2022 roku, a 31 grudnia 2023 roku odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 % w porównaniu z okresem 1 października 2021-31 grudnia 2022, w 2024 roku sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 % kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022-grudzień 2023.
 • Spółki energetyczne otrzymają rekompensaty za zamrożenie ceny prądu. Mają być one finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, podobnie jak dodatek elektryczny. 
 • Dodatek do prądu wynosi 1000 zł. Podwyższony w wysokości 1500 zł otrzymają osoby, które w 2021 roku zużyły więcej niż 5000 kWh.
 • Skorzystanie z dodatku węglowego wyklucza skorzystanie z dodatku do ogrzewania elektrycznego. 

Dodatek do prądu nie przysługuje właścicielom domów z zainstalowaną fotowoltaiką. Panele słoneczne można założyć jednak po otrzymaniu dodatku. Pierwsze analizy wskazują, że fotowoltaika może okazać się nawet korzystniejsza finansowo po wejściu w życie nowych przepisów. 

Warto w kontekście nowych przepisów wspomnieć także o sektorze publicznym. Zamrożenie ceny prądu wpłynie korzystnie także m.in. na szkoły i szpitale.

Zamrożenie ceny prądu, a podmioty użyteczności publicznej

Ustawa przewiduje zamrożenie ceny prądu także dla podmiotów publicznych, istnieje jednak jednak warunek.

Rządowe wsparcie obejmie również podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności podkreśla szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Będą to m.in.:

 • podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,
 • podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, 
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • noclegownie i ogrzewalnie.

Podmioty wrażliwe powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf najpóźniej do 30 listopada.

Mimo wysiłków rządu, trudna sytuacja energetyczna dotyka coraz większej grupy Polaków. Z problemami w opłaceniu rachunków za energię boryka się już ponad 200 tys. mieszkańców Polski. Co robić, kiedy grozi ci wstrzymanie dostaw prądu i gazu?

źródło: ustawa, gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.