Zanieczyszczenie powietrza – najpoważniejsze zagrożenie naszych czasów

Najpoważniejsze obecnie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego stanowi zanieczyszczenie powietrza – tak wynika z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska. W Europie, w 2016 roku aż 412 tys. osób zmarło z powodu zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi.

Najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska, dotyczący stanu powietrza w Europie wykazał, że w 2016 roku z powodu narażenia na kontakt z pyłami zawieszonymi (PM) zmarło 412 tys. osób, a aż 43 tys. zgonów miało miejsce na terenie Polski. Wyższy wskaźnik umieralności odnotowano jedynie w Niemczech (ok.60 tys.) i Włoszech (ok. 69 tys.) – w krajach znacznie gęściej zaludnionych niż Polska.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wśród głównych źródeł zanieczyszczeń autorzy raportu wymieniają przemysł, transport drogowy, elektrownie węglowe, rolnictwo i gospodarstwa domowe. Najbardziej szkodliwymi zanieczyszczeniami okrzyknięto pyły zawieszone (PM), tlenki azotu i ozonu. Z powodu narażenia na kontakt z azotanami zmarło przedwcześnie 71 tys. osób (w Polsce 1500), natomiast przez zanieczyszczenie ozonem 15 tys. (w Polsce 1100).