ZERO waste – tylko połowa Polaków wie, co to takiego

Serwis ogłoszeniowy Gumtree Polska zlecił przeprowadzenie badań dotyczących popularności i praktycznego wdrażania filozofii zero waste (ZW). Okazuje się, że tylko połowa Polaków zna to pojęcie, natomiast z grupy „świadomych” zaledwie 29% wprowadziło ją w życie.

„Zero waste” (ZW) oznacza brak śmiecenia lub brak marnowania. Postawę można określać jako filozofię lub po prostu styl życia. Główne założenia to generowanie jak najmniejszej ilości odpadów, niemarnowanie jedzenia (lub innych dóbr) i dbałość o środowisko.

Fotowoltaika od Columbus Energy
Główne założenia filozofii proekologicznej

Zero waste to ogólna postawa, która z założenia jest przydatna dla ochrony środowiska naturalnego. Jej podstawą jest pięć głównych zasad. To odmawianie (np. niezabieranie czegoś niepotrzebnego tylko dlatego, że jest za darmo), ograniczenie (szeroko pojęty termin), wykorzystywanie ponowne (nadawanie tzw. „drugiego życia”), recykling (dokładna segregacja odpadów) i kompostowanie (w ten sposób można przerobić na nawóz nie tylko resztki z ogrodu, ale także wiele odpadów kuchennych).

Zero waste a Polacy? Z czym to się „je”?

Z badania Gumtree Polska wynika, że tylko połowa Polaków słyszała o zero waste. Z tej grupy znającej pojęcie tylko 29% respondentów wprowadza powyższe zasady w życie. Praktykami są częściej  osoby zamieszkujące aglomeracje powyżej 500 tys. mieszkańców (38%), rzadziej mieszkańcy wsi (27%). Polacy częściej używają pojęcia w kontekście ekologicznym (65%) niż jako trendu lub sposobu oszczędzania pieniędzy (17%). Ankietowani za największą korzyść tej postawy uznali redukcję śmieci (52%), znacznie rzadziej wskazywano na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i skażenia środowiska (17%) lub na ochronę przed przyszłym deficytem zasobów (12%).

Wyniki badań pokazują, że Polska pod względem świadomości ekologicznej i jej wdrażania dopiero raczkuje. Trzeba mieć nadzieję, że trend będzie rozwijał się, zyskiwał na popularności i ulegał usprawnieniu. Parafrazując pół-żartem, pół-serio akcję czytelniczą, może potrzebne są kampanie typu: „Nie znasz zero waste? Nie idę z tobą do łóżka!”

foto: Flickr