Zmiany klimatyczne a globalna uprawa bananów – dużo więcej strat niż korzyści

Naukowcy z Uniwersytetu w Exeterze badali wpływ zmian klimatycznych na produkcję bananów w ostatnich dziesięcioleciach, a także prognozowali przyszłe skutki globalnego ocieplenia. O ile do niedawna zmiany dla plantatorów były korzystne, kolejne dekady zaowocują regresem.

Nowe badanie zespołu dr Dana Bebbera z Uniwersytetu w Exeterze wykazało skutki ocieplenia klimatu na uprawę bananów w krajach, w których produkcja i import są najwyższe. Prognozy nie są optymistyczne. Tym bardziej, że banany uchodzą za jedną z najważniejszych grup wśród roślin owocowych. Dostarczają żywności milionom osób na całym świecie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Większość straci, tylko nieliczni zyskają (prawdopodobnie)

Z analiz naukowców wynika, że w 27 krajach odpowiadających za 86% globalnej produkcji bananów odnotowano wzrost plonów od 1961 roku. Zmieniający się klimat zapewnia korzystniejsze warunki wzrostu. Badacze z brytyjskiej uczelni podkreślają jednak, że tendencja znacząco zmniejszy się lub całkowicie odwróci do 2050 roku (przy obecnym tempie wzrostu temperatury). Przewidują, że duże straty poniesie 10 krajów, w tym Indie (największy konsument i producent bananów) i Brazylia (czwarty globalny producent). Do nielicznych krajów, które mogą odnieść korzyść należy Ekwador (największy eksporter) oraz Honduras. Ogólny „rozrachunek” będzie jednak ujemny.

Jest czas na przygotowanie

Jesteśmy zaniepokojeni wpływem takich chorób jak Fusarium Wilt na banany, ale skutki nadchodzących zmian zostały w dużej mierze zignorowane. W nadchodzących latach będą zwycięzcy i przegrani, nasze badania mogą zachęcić zagrożone kraje do przygotowania się na zmiany poprzez wprowadzanie technologii takich jak nawadnianie – stwierdził Dr Bebber.

Zespół brytyjski nie bez powodu zainteresował się sprawą rolnictwa. Wielka Brytania importuje corocznie ponad 5 miliardów bananów (7% na światowym rynku eksportowym).