Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Żubr działa na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego

Żubr działa na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego

Jedna z najpopularniejszych w Polsce marek piwa postanowiła zawalczyć o Biebrzański Park Narodowy. Żubr wykupuje grunty w okolicach Parku, które również powinny być objęte ochroną. Udało się już powiększyć obszar Parku o całe 3 hektary. To nie jest pierwsza ekologiczna inicjatywa producenta.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Troska o środowisko

Dziś troska o przyrodę, w tym dzikie zwierzęta, nabiera wyjątkowego znaczenia. W raporcie z czerwca tego roku Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) wzywa wszystkie kraje świata do wielkiej odnowy przyrody. Odbudowanie jej jest w interesie całej ludzkości komentuje prof. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Inicjatywa Funduszu Żubra jest odpowiedzią na postulat Unii Europejskiej i ONZ w sprawie oddawania przyrodzie należnych jej terenów. Działania te mają na celu powstrzymać kryzys klimatyczny.

Współpraca z Parkiem

Fundusz Żubra rozpoczął przyszłościową współpracę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, pomagając w zakupie nowych działek w celu dołączenia ich do własności Parku.

Właściwa ochrona przyrody ma kluczowe znaczenie dla zmian klimatycznych. Poddanie nowych terenów odpowiedniej trosce, a między innymi zapobiegnie przemieszczania się torfowisk, pozwoli na wprowadzenie monitoringu i badań naukowych, ograniczy płoszenie dzikich zwierząt i niszczenie cennych gatunków roślin.

Cieszymy się, że możemy przyczynić się do poprawy sytuacji polskich parków narodowych. Czujemy odpowiedzialność za ochronę zagrożonych gatunków w Polsce – bohaterów Żubrowych historii. Nasze działania nie są jednorazową akcją, a konsekwentnie realizowanym, długoterminowym zobowiązaniem. Współpracujemy z instytucjami państwowymi, naukowcami i organizacjami pożytku publicznego, angażując i informując o potrzebach polskiej przyrody szerokie grono konsumentów mówi Urszula Czerniawska, senior brand manager Żubr.

Misja Żubra w walce o przyrodę

Nie jest to pierwsza ekologiczna inicjatywa, jakiej podjęła się marka Żubr w ostatnich latach. W 2019 roku przekazała milion złotych na ochronę zagrożonych gatunków. W 2020 roku z kolei przeznaczyła milion złotych na specjalistyczny sprzęt dla Białowieskiego Parku Narodowego. Kolejny milion zostanie przekazany w tym roku.

Wszystkie informacje dotyczące inicjatyw Żubra można znaleźć na stronie:

źródło: PAP, fot: Żubr

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.