1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Żubr zmienił status w Czerwonej Księdze. Nie jest już gatunkiem narażonym na wyginięcie

Żubr zmienił status w Czerwonej Księdze. Nie jest już gatunkiem narażonym na wyginięcie

Podejmowane wysiłki przy restauracji tego gatunku przynoszą owoce. Populacja tych imponujących rozmiarem ssaków znacząco się zwiększyła. Na tyle, że można go uznać za gatunek bliski zagrożeniu. Jednak działania na rzecz jego ochrony są w dalszym ciągu konieczne.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Potrojono liczbę populacji

Intensywne działania na rzecz Bison bonasus przyniosły bardzo dobre efekty. Przyrodnicy, leśnicy i naukowcy zjednoczyli swoje siły, a ich praca poskutkowała wzrostem populacji. W 2003 roku w Europie było zaledwie 1800 osobników, podczas gdy w 2019 roku – ponad 6200. Dlatego zmieniono status gatunku z narażonych wyginięciem (czyli UV) na bliskie zagrożenie wyginięciem (NT) w klasyfikacji IUCN. 

Sukces ten jest możliwy dzięki tworzeniu obszarów optymalnych dla występowania gatunku, rozwijanie różnorodnych genetycznie populacji oraz sztucznej restytucji w niewoli – a następnie transport do środowiska naturalnego.

To jeszcze nie koniec pracy

Obniżenie przez IUCN kategorii zagrożenia dla żubra jest niewątpliwym sukcesem w ochronie gatunku.[…] Nie oznacza to jednak, że gatunek jest już bezpieczny, gdyż obecna kategoria wskazuje, że żubr jest ciągle gatunkiem bliskim zagrożenia mówi dr hab. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Niestety, żubry nie są w stanie przetrwać bez systematycznej i nieustającej opieki i ochrony ludzi. Działania leśników powinny uwzględniać ochronę ich różnorodności genetycznej, bez której zwierzęta te są podatne na choroby.

Większość działań objęta jest specjalnym Planem działań dla żubra, opracowanym w 2004 roku. Konieczne jest zachowanie dla nich otwartych siedlisk i obszarów leśnych. Ten proces i realizacja planu wymaga aktywnego uczestnictwa organizacji rządowych i pozarządowych, zjednoczonych we wspólnym celu.

To że się udało uratować żubra przez wyginięciem to cud. To, że sytuacja tego gatunku zaczyna się poprawiać to efekt ogromnego zaangażowania i współpracy kilku pokoleń przyrodników. Bardzo się cieszę, że WWF miał w tym swój udział wspierając powstanie w 2004 r. »Planu działań dla żubra«, wyznaczającego na wiele lat cele i kierunki działań. To właśnie jego konsekwentna realizacja, w szczególności w Polsce przyczyniła się do poprawy stanu ochrony tego gatunku – mówi Stefan Jakimiuk, specjalista ds. ochrony gatunków z Fundacji WWF Polska. 

Przed nami jeszcze wiele pracy, aby uchronić różnorodność środowiska naturalnego. Na liście IUCN znajduje się 128 918 gatunków, które wymagają szczególnej troski i restytucji. Niech przykład żubra pokazuje przedstawicielom wszystkich krajów, że regularna ochrona wiele zmienia i ma ogromne zdarzenia.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.